Trykk her for å melde deg på!

 

Vennligst merk: 

  • Vi åpner dørene klokken 09.30. Vi anbefaler deg å komme tidlig for å unngå kø ved registrering. 
  • Det vil være ID-sjekk for å komme inn i salen. Derfor er det viktig at du har med deg gyldig identifikasjon som kan fremvises i døren. Gyldig identifikasjon er nasjonalt ID-kort, pass, førerkort eller gyldig bankkort med bilde. 
  • Dette arrangementet vil ikke bli direktestrømmet.
  • Arrangementet holdes på norsk.

Afrikanske land har en stadig viktigere geopolitisk betydning, og det er økende interesse for engasjement og partnerskap med Afrika.

De siste årene har Afrika vært preget av økonomisk framgang, rask befolkningsvekst, og oppmerksomhet om tilgangen til sjeldne naturressurser som er sentrale i det grønne skiftet. Kina har omfattende økonomiske interesser på kontinentet, og andre aktører er også langt tydeligere til stede enn før. Blir det afrikanske frihandelsområdet realisert, vil Afrika som blokk være en av EUs viktigste handelspartnere.

Samtidig er stormaktenes sikkerhetspolitiske interesser i Afrika i rask endring. Kina og Russland søker nå økt innflytelse. Det økende spenningsnivået mellom stormaktene har satt dype spor i FN, hvor afrikanske land får mer innflytelse som en tung stemmeblokk med sine til sammen 54 medlemmer.

Afrika har derfor store muligheter, men også store utfordringer. Flere land opplever væpnet konflikt. Fattigdommen øker igjen etter mange års nedgang, og mange land opplever økonomisk krise som følge av koronapandemien og krigen i Ukraina. Klimaendringer skaper i tillegg økt risiko for flom, tørke og hetebølger.

Hva betyr denne utviklingen for norsk Afrika-politikk? Hvordan bør det økonomiske og politiske samarbeidet innrettes? Hva bør Norge prioritere i samarbeidet med Afrika de kommende årene?

Dette er sentrale spørsmål vi vil adressere på Litteraturhuset 27.mars. På arrangementet deltar utenriksminister Anniken Huitfeldt og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim, i tillegg til representanter fra næringsliv, organisasjoner og forskningsmiljøer.