Prosjektene PAVE og PREVEX har forsket på radikalisering, ekstremisme og motstandsdyktighet i samfunn på Vest-Balkan, Midtøsten, Nord-Afrika og Sahel i over tre år. Denne sluttkonferansen viser dybden i de to prosjektene og presenterer konkrete politiske resultater fra forskningen og samarbeidet mellom de to søsterprosjektene.

PREVEX har vært ledet av NUPI ved prosjektleder Morten Bøås.

For å forhindre religiøs, sekterisk eller etnopolitisk voldelig ekstremisme, må vi forstå hvilken rolle lokalsamfunnets motstandsdyktighet spiller, forholdet mellom årsaker og miljøer der ekstremisme oppstår, samt betydningen av mangelen på grunnleggende materielle goder og hardhendte stater.

Selv i de mest krevende samfunnene i Midtøsten og Sahel, blir folk flest ikke radikalisert. Selv om de har gode grunner til å være sinte, har flertallet liten interesse for radikale verdenssyn. De søker i stedet å stå imot voldelig ekstremisme, enten det er åpenlyst (som kan medføre stor risiko) eller mer subtilt. Dette er ett av flere viktige nøkkelfunn vil bli presentert på denne konferansen.

Påmelding til denne konferansen er nå stengt.

 

PROGRAM: 

 • 13.00: Registrering og lunsjmingling
 • 14.00: Introduksjon ved Véronique Dudouet (PAVE) og Morten Bøås (PREVEX)
 • 14.15: Paneldebatt: The journey to violent extremism – drivers and enabling environments
  • Moderator: Kari Osland (NUPI)
  • Panellister:
  • PREVEX: Francesco Strazzari (University of Pisa)
  • PAVE: Goran Tepsic (University of Belgrade)
  • EU representative: Radek Khol (EEAS, SECDEFPOL.3 Counter-terrorism Division)
 • 15.15: Kaffepause
 • 15.30: Paneldebatt: Shortcomings of hard security measures and added value of community-based resilience approaches
  • Moderator: Isak Svensson (Uppsala University)
  • Panellister:
  • PAVE: Marie Kortam (Fondation Maison des Sciences de l’Homme, Paris)
  • PREVEX: Edina Becirevic (Atlantic Initiative, Bosnia and Herzegovina)
  • EU representative: Maria del Carmen Fernandez (EU DG INTPA, Unit G5 – Resilience, Peace, Security)
 • 16:30: Avslutning og anbefalinger fra PAVE og PREVEX, Morten Bøås og Véronique Dudouet 
 • 16.45: Lett servering