Hopp til innhold
NUPI skole

Global styring

Hva er de sentrale spørsmålene knyttet til global styring?
Hvor hender det?
EØS-avtalen er meget viktig for Norge; den sikrer tilgang til det markedet som mottar 80 % av Norges eksport.
 • Foreign policy
 • The EU
Hvor hender det?
Utvidelse av EU
 • The EU
Hvor hender det?
Utvidelse av EU
 • The EU
Hvor hender det?
Demokratiet står svakt i Midtøsten. Artikkelen ser på de historiske forutsetningene for demokratiutvikling i regionen og om det er utsikter til demokratisering....
 • The Middle East and North Africa
 • Human rights
 • Governance
Hvor hender det?
Demokratiet står svakt i Midtøsten. Artikkelen ser på de historiske forutsetningene for demokratiutvikling i regionen og om det er utsikter til demokratisering....
 • The Middle East and North Africa
 • Human rights
 • Governance
Hvor hender det?
Japan såg lenge ut til å skulle stige mot himmelen og overgå alle andre stater.
 • Security policy
 • Asia
 • Governance
Hvor hender det?
Japan såg lenge ut til å skulle stige mot himmelen og overgå alle andre stater.
 • Security policy
 • Asia
 • Governance
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

The battle for Azerbaijan : Azeri Perspectives on the Observation of the 2005 Parliamentary Elections and the Post-Election Period

This report seeks to highlight the role of international observer missions of the 9 November 2005 parliamentary election in Azerbaijan. It also presents in-depth assessments of the pre- and post-election situation in the country. The six articles that are presented in the volume have been produced by leading scholars or development practitioners in Azerbaijan. The report forms part of the ‘Network for Election Observation and Exchange’. This is project that is supported by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs.

 • Diplomati
 • Styring
 • Diplomati
 • Styring
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Observing or participating in regime change? Kyrgyz perspectives on the role of international election observation missions in 2005

This report offers an in-dept analysis of the role of international election observation missions in during the political upheavals in Kyrgyzstan in 2005. It presents the work of three leading, young academics from Kyrgyzstan. The report forms part of the ‘NUPI Network for Election Observation and Exchange’. This is project that is supported by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs. The starting point for the assessments presented here is the realisation that international election observer missions played a central part in the events that eventually lead to the toppling of President Askar Akaev’s administration in march 2005. Kyrgyzstan is also a case that highlights the immense challenges that face election observation missions in non consolidated democracies of the former Soviet Union. Many of these countries, Kyrgyzstan included, have developed traditions of deep-seated and sophisticated manipulation of election procedures. Given these preconditions, the three articles aim to assess from differing perspectives how election observation was conducted in the country in 2005.

 • Styring
 • Styring
Hvor hender det?
Verdens land styres først og fremst av menn. Selv om forholdene har endret seg dramatisk i mange land de siste tiårene, er fordelingen fremdeles skjev.
 • Governance
1941 - 1950 av 1978 oppføringer