Ane Teksum Isbrekken

EUROPA SOM UTGANGSPUNKT: NUPI-forskere vant frem i knallhard konkurranse om prosjektfinansiering fra EU. F.v.: Direktør Ulf Sverdrup, seniorrådgiver Silje Skøien, prosjektleder Morten Bøås, seniorforsker Pernille Rieker og seniorforsker Kari Osland. Seniorforsker Mateja Peter var ikke til stede da bildet ble tatt.

EU under lupen

Publisert: 9. nov. 2015

Hvordan svarer EU på kriser? Det er hovedspørsmålet for NUPI-forskerne som har lyktes i å få finansiering fra verdens største forskningspropgram. 

Horizon 2020 (H2020) er det største forsknings- og innovasjonsprogrammet i EU noensinne, og setter en tøff konkurranssestandard mellom forskningsinstitusjoner i EØS-området.

For første gang skal et lag av NUPI-forskere lede et forskningsprosjekt finansiert av midler fra H2020. Prosjektet, som har fått forkortelsen EUNPACK, setter EUs kriserespons under lupen, og har som mål å gjøre EUs svar på kriser mer effektive og konfliktsensitive.

- Vi er veldig fornøyde med å ha blitt tildelt dette prosjektet. NUPI har jobbet hardt med å øke internasjonale inntekter, og det er flott å se at dette bærer frukter, sier direktør Ulf Sverdrup ved NUPI.

Norges Forskningsråd: Norge leder an i forskning på EU

Stor betydning for Europa

- Dette prosjektet gjør to viktige ting: Det bringer sammen forskere med EU-kompetanse og forskere med konfliktkompetanse fra hele Europa. Dette gjør at vi, i motsetning til tidligere studier, kan foreta en systematisk vurdering ikke bare av EUs mandater og intensjoner, men av hvordan de forstås i de landene EU er involvert med ulike kriseløsningsmekanismer, sier prosjektleder Morten Bøås, forskningsprofessor ved NUPI, og legger til:

- I tillegg er prosjektet viktig fordi vi ikke gjør dette bare i ett land, men en serie land som representerer de ulike lagene i EUs utenrikspolitikk, og som representerer kriser av stor betydning for Europa, fra Ukraina til Afghanistan, Irak, Syria og Nord-Afrika og Sahel-regionen.

Krisegap

Ved å kombinere nedenfra-og-opp-perspektiver med en institusjonell tilnærming, skal prosjektet øke forståelsen av hvordan EU responderer på kriser fungerer og hvordan responsen mottas på bakken i kriserammede områder.

EUNPACK analyserer to gap i kriserespons.

Det ene er gapet mellom intensjon og implementering. Dette handler for det første om evnen til å ta avgjørelser, respondere med én og samme stemme og sende ut nødvendige ressurser, og for det andre om hvordan disse ressursene blir brukt på bakken av ulike EU-institusjoner og medlemsland. For det tredje handler det om hvordan andre aktører – lokale og internasjonale – forbedrer, eller undergraver, disse EU-aktivitetene.

Det andre gapet prosjektet skal ta for seg, er det mellom implementeringen av EUs policy og tilnærminger, og hvordan disse blir mottatt og oppfattet i kriserammede land.

Høyst relevant forskning

Forskningsprosjektet skal altså utforske hele syklusen kriser gå gjennom, fra opptakten, gjennom krisen, og til det som skjer i fasen etterpå.

Bøås bruker Norges involvering i migrasjonskrisen som eksempel på at forskningsprosjektet vil være svært relevant - også her til lands:

- Flyktningestrømmen har sitt utspring i land hvor EU er involvert med ulike typer kriseløsningsresponser, som dessverre på tross av teoretisk sett avanserte mandater og gode intensjoner ser ut til å i beste fall produsere blandede resultater på bakken. Gjennom prosjektet vil vi forsøke å kaste lys over årsakene til at tunge internasjonale aktører som EU ikke oppnår mer enn de gjør i sine forsøk på å løse eksterne kriser.

Sterk kompetanse

- Dette viser at NUPI har et ledende forskningsmiljø i internasjonal sammenheng, og er et eksempel på at vi i instituttsektoren klarer å kombinere høy akademisk kvalitet med høy grad av relevans, sier Sverdrup, og legger til at også flere andre prosjektsøknader fra NUPI fikk veldig positive evalueringer fra H2020.

I tillegg til NUPI-laget, består konsortiet som skal arbeide med prosjektet i årene fremover av forskere fra en rekke andre forskningsinstitusjoner (se faktaboks).

- Dette prosjektet kombinerer sterk forskerkompetanse på NUPI innen freds- og konfliktstudier, lokal kunnskap og Europa-kunnskap, sier Sverdrup.

NUPIs administrasjon og prosjektdeltakerne jobber nå med å få på plass de administrative detaljene frem til deltakerne signerer prosjektavtalen med EU-kommisjonen.