Anne Kari Bråtveit Johansen

Administrasjonssjef

Anne Kari Johansen er administrasjonssjef ved NUPI. Hun leder administrasjonsavdelingen og jobber for å tilrettelegge for gode arbeidsforhold og betingelser for forskningen med sikte på å bidra til viktig forskningsbasert kunnskap for å løse dagens sosiale utfordringer. Hun har en mastergrad i antropologi i kinesiske samfunn fra Chinese University of Hong Kong og Kinesisk storfag fra Universitetet i Oslo.

Hun har tidligere bl.a. jobbet som Kunnskapsdepartementets spesialutsending for forskning og høyere utdanning ved Den norske ambassaden i Beijing og som seniorrådgiver ved Internasjonal programavdeling ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR), Universitetet i Oslo.

Johansen har lang erfaring med å legge til rette for internasjonal forskning og høyere utdanningssamarbeid. Som spesialrådgiver for forskning og høyere utdanning i Beijing var hun ansvarlig for å følge opp regjeringens panoramastrategi for høyere utdanning og forskningssamarbeid og legge til rette for bilateral dialog og samarbeid med kinesiske myndigheter. På SMR jobbet hun som seniorrådgiver og prosjektleder for flere prosjekter for å støtte forskning og kompetansebygging i internasjonale menneskerettigheter for akademia, rettsvesenet og sivilsamfunnet i Kina.