Bård Ludvig Thorheim

Tidligere ansatt

Bård Ludvig Thorheim er gjesteforsker på NUPI frem til midten av april 2019. Han skal være tilknyttet prosjektet «Norges sikkerhetspolitiske rammer i en ny tid».

Thorheim har vært politisk rådgiver for utenriksministrene Eriksen Søreide og Brende de siste 2,5 årene.

Før det har han vært i Utenrikstjenesten siden 2005.

Thorheim har tjenestegjort i Forsvaret og har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.