Policy brief

Bastionforsvaret og Russlands militærmakt, Et utdatert trusselbilde?

Publisert: 8. apr. 2021
Sammendrag:

Russlands potensielle etablering av Bastionforsvaret er forankret i inneværende langtidsplan (LTP) som Forsvarets dimensjonerende scenario for en eventuell stormaktskonflikt. Kombinasjonen av våpenteknologisk utvikling og den russiske militærmaktens vesentlige reduksjon siden konseptet ble utviklet har imidlertid medført en manglende evne, og tilsynelatende vilje, til å implementere og opprettholde dets omfattende forsvarssoner. En diskusjon om Bastionforsvarets fortsatte relevans for norsk forsvars- og strukturplanlegging er dermed på overtid.