Tema

FN

De forente nasjoner (FN), etablert i 1945, er en internasjonal organisasjon med stater som medlemmer.

 FN fungerer både som en arena hvor land kan forhandle om internasjonale normer og regler, og som en aktør som både sørger for at reglene overholdes og tar del i aktiviteter for å fremme bestemte målsettinger, som fredsoperasjoner og humanitær bistand. FN skiller seg fra andre internasjonale organisasjoner fordi det representerer det mest omfattende og ambisiøse forsøket på å institusjonalisere samarbeid og regulere forholdet mellom stater ved hjelp av regler. FN består av en generalforsamling hvor alle medlemsland er representert, et sikkerhetsråd og et sekretariat. Det bredere FN-systemet er bygd opp av fond og programmer som er involvert i organisasjonens aktiviteter som FNs utviklingsprogram (UNDP), og av mer spesialiserte byråer som FNs mat- og jordbruksorganisasjon (FAO) og Verdens helseorganisasjon (WHO).

Viktige områder for NUPIs forskning på FN er:

 • Utviklingen av normer for ikke-intervensjon
 • Politikken i FNs sikkerhetsråd og betydningen av globale toppmøter
 • Legitimiteten og effekten av FNs aktiviteter i felt

Nyheter om fn

Alle artikler om fn (totalt 39)

Hvor hender det? om FN

Alt om fn fra Hvor hender det? (totalt 36)

Publikasjoner om fn

 • Publikasjon : Artikkel

  Norms and Practices in UN Peacekeeping: Evolution and Contestation

  The four articles in this special section focus on norms in UN peacekeeping (gender, impartiality, human rights, and environmentalism) and how they are implemented in practice. They look at the evolution of these norms over time; take an explicit theoretical perspective (feminist institutionalism, norm...
 • Publikasjon : Policy Brief

  Tre trender som utfordrer norsk utenrikspolitikk

  2019
  Denne policy briefen tar utgangspunkt i tre globale trender, og gir en analyse og vurderinger av hva trendene innebærer av utfordringer og muligheter for norsk utenrikspolitikk i tiden fremover: 1. Nye stormakter vokser frem. 2. Migrasjon brer om seg. 3. Utenrikspolitikk blir innenrikspolitikk.
 • Publikasjon : Policy Brief

  Forebygging av krig og konflikt i cyberdomenet

  2019
  Cyberdomenet representerer kanskje en av vår tids største trusler mot internasjonal fred og sikkerhet men er viet lite oppmerksomhet hva gjelder forebygging av krig og konflikt. Det er behov for internasjonale forpliktende kjøreregler som hever blikket over IKT-forvaltning, digitalisering og cybersikkerhetstiltak...
  FN
Alle publikasjoner om fn (totalt 194)

Forskningsprosjekter om fn

Alle forskningsprosjekter om fn (totalt 13)