Tema

Cyber

Cyber handler om det som er relatert til datamaskiner, IKT og nettverk, både digital informasjon og fysiske objekter. Vi forsker på de mange spørsmålene knyttet til sikringen av dette

For mer info om vår forskning, våre arrangementer og publikasjoner på cyber, se NUPIs forskningssenter for cybersikkerhet.

Digital teknologi endrer samfunn i høy hastighet, og det knytter seg store muligheter til denne utviklingen. På en rekke områder skaper imidlertid økt avhengighet av cyberspace også muligheter for kriminelle, og sårbarhet i kritiske samfunnsstrukturer og i konfliktsituasjoner. NUPIs forskning på cyber tar sikte på å forstå både mulighetene og utfordringene knyttet til fenomenet, for slik å kunne bidra til å minske avstanden mellom teknologi og politikk. NUPI arbeider med en rekke problemstillinger knyttet til cybersikkerhet, samarbeidet mellom offentlig og privat sektor, kapasitetsbygging i utviklingsland, cybervåpen i internasjonale konflikter og trusler mot kritisk infrastruktur.

Noen av spørsmålene vi forsøker å svare på er:

 • Hvordan skal utviklingsland håndtere de nye digitale utfordringene?
 • Hvilke digitale trusler finnes i dag og i fremtiden, og hvordan kan man øke bevisstheten i samfunnet om disse?
 • Hva er den mest effektive måten å styre cyberspace på?

Nyheter om cyber

Alle artikler om cyber (totalt 10)

Hvor hender det? om cyber

 • Hvor hender det? nr. 4 2018

  Fake news!

  Det siste året har omgrepet falske nyheiter eller «Fake news» blitt meir og meir vanleg å lese i båe norske og internasjonale media. For berre eit par år sidan var dette eit omgrep som knapt blei nytta,...

Publikasjoner om cyber

 • Publikasjon : NUPI Report

  Parabasis: Cyber-diplomacy in Stalemate

  2018
  Governments and industry around the world are working together to bring the next billion users online,1 but their synergies fade when it comes to how to keep online populations safe and secure. Further, the third and fourth billion of Internet users will enter a terrain very different from that available...
 • Publikasjon : Policy Brief

  International Cybersecurity: Orchestral Manoeuvres in the Dark

  2018
  Tikk and Kerttunen inform new entrants and nonparticipating governments of the discussions and outcomes of the UN First Committee Group of Governmental Experts (GGE) and discuss prospects for the 2019/2020 GGE. They explain why the Group will not able to provide answers to practical cybersecurity issues...
 • Publikasjon : Artikkel

  The Chinese Cyber Sovereignty Concept (Part 1 & 2)

  Cyber sovereignty is a distinct concept from the more familiar term cybersecurity, which concerns protecting the infrastructure and processes connected to the Internet. Cyber sovereignty, on the other hand, is concerned with the information and content the Internet provides. China’s cyber sovereignty...
Alle publikasjoner om cyber (totalt 31)

Forskningsprosjekter om cyber

Alle forskningsprosjekter om cyber (totalt 5)