Hopp til innhold
NUPI skole

David mot Goliat? Små stater i EU

Hvilken betydning har EU for små stater i en tid preget av europeiske endringer og globale skifter? Det var hovedspørsmålet da EU-minister Vidar Helgesen åpnet NUPIs EUNOR-workshop 8. oktober.

VIKTIG: Norges forhold til EU er på flere områder ikke ulikt medlemsstatenes forhold til unionen, men fra et formelt ståsted har Norge mindre innflytelse og flere «exit-muligheter».

Bobby Hidy/Creative Commons/CC BY 2.0

VIKTIG: Norges forhold til EU er på flere områder ikke ulikt medlemsstatenes forhold til unionen, men fra et formelt ståsted har Norge mindre innflytelse og flere «exit-muligheter».

Bobby Hidy/Creative Commons/CC BY 2.0

I dag blir EU og Europa utfordret av ulike former for endringer eller kriser – et globalt maktskifte, økonomiske kriser, sikkerhetspolitiske kriser i naboregionene og nå også en flyktningkrise.  

Flere «exit»-muligheter

Som en del av EUNOR-prosjektet utforsker en rekke forskere fra blant annet NUPI hvordan små stater balanserer mellom selvstendighet og integrasjon i den nye europeiske og globale situasjonen. Hovedtyngden er på Norge – og hvordan landet, som en liten stat, svarer på og tilpasser og tilegner seg de pågående endringene.

Norges forhold til EU er på flere områder ikke ulikt medlemsstatenes forhold til unionen, men fra et formelt ståsted har Norge mindre innflytelse og flere «exit-muligheter». Dette gjør at det er viktig å utforske handlingsrommet på visse policy-områder som er av strategisk og økonomisk betydning.

Hva slags betydning har EU for små stater i en tid preget av europeiske endringer og globale skifter? Blir unionen viktigere eller stadig mer utdatert? Det var blant spørsmålene som dannet utgangspunktet for et EU-seminar i NUPI-regi første uken i oktober.

Grunn til bekymring?

Vidar Helgesen, Minister for EU/EØS, presenterte sine synspunkter på Europas utvikling og utfordringer da han åpnet NUPIs seminar  8. oktober. På seminaret presenterte fire forskere ferske resultater fra et forskningsprosjekt om EU og Norge – EUNOR. Seminaret var organisert som en del av NUPIs seminarserie «Norge møter Europa».

Se hele seminaret på YouTube:

- Mange er pessimistiske angående Europas plass i verden, og det er mange grunner til bekymring, men det er viktig å være bekymret av riktige årsaker, sa Helgesen.

Ifølge ham bør vi bekymre oss mindre for land som lykkes i globaliseringen – som Kina, og mer om landene som mislykkes i nettopp dette.

Problematisk lovspråk

Seniorforsker Pernille Rieker ved NUPI presenterte nøkkelfunn fra sin kommende bok External governance as Security community-building - Limits and Potential of the European Neighbourhood Policy. Rieker er redaktør for boken, som har som mål å undersøke i hvilken grad den europeiske naboskapspolitikken bygger et sikkerhetssamfunn.

I presentasjonen On the babylonish turn in Norwegian law ga professor Finn Arnesen ved Senter for Europarett på Universitetet i Oslo (UiO) en oversikt over integrering av EU- og EØS-lover i norsk lovgivning, og forklarte hvordan ord og språk er en utfordring når lover på ett språk skal inkluderes i lovgivning på et annet.

Fisk versus korn

Jakub Godzimirski, forskningsprofessor ved NUPI, ga en oversikt over status for norsk gass I Europa, og tok for seg fire årsaker til at norsk gass er en gunstig mulighet for Europa. Godzimirski understreket blant annet det at Norge deler normer og verdier med alle EUs medlemmer, og at Norge de facto er en europeisk «insider» gjennom EØS-medlemskapet.

Seniorforsker Arne Melchior ved NUPI presenterte resultater fra den kommende boken Interessekonflikter i norsk handelspolitikk, som han er redaktør for sammen med NUPI-direktør Ulf Svedrup. Boken analyserer Norges handelsforhandlinger gjennom 150 år og undersøker hvordan norske defensive og offensive interesser kan kombineres i handelsforhandlinger, illustrert ved de motstridende interessene hos henholdsvis landbruks- og sjømatnæringen.

I et kapittel viet EU som politisk aktør ser redaktørene på hvordan EU-utvidelse og endringer i EUs avtaler og institusjoner har påvirket EU som forhandlingsaktør med hensyn til handelsspørsmål. Dette er viktig for Norge, siden betydningsfulle forhandlinger mellom Norge og EU finner sted i år.

Redaktørene lanserer og presenterer boken på et NUPI-seminar 21. oktober.

Temaer

  • Internasjonal økonomi
  • Handel
  • Diplomati
  • Utenrikspolitikk
  • Europa
  • Energi
  • Internasjonale organisasjoner
  • EU