I løpet av det siste året har vi blitt vant til å slavisk følge stigende dødstall og antall sykehusinnleggelser over hele verden. Nå i det siste har vi endelig også kunnet følge med på stigende vaksinetall. Men i alle tallene og nyhetssakene vi blir eksponert for knyttet til pandemien som har rammet oss, er det mye informasjon som ikke når opp i den daglige nyhetsfeeden.  

For covid-19 fører med seg mange konsekvenser som ikke like lett lar seg synliggjøre, men som ofte er vel så alvorlige som det de direkte sykdomseffektene er for folkehelsa. På NUPI forskes det på hvordan pandemien påvirker det globale samfunnet hver dag. Under finner du en oversikt over mye av forskningen som er gjort i løpet av året som har gått. 

Reversering av likestilling

Cedric de Coning viser at pandemien kan føre til en drastisk reduksjon i antall fredsoperasjoner, mens Kari Osland, Maria Røysamb og Jenny Nortvedt skriver om hvordan man nå risikerer en reversering av arberidet med likestilling.

Morten Bøås og Natasja Rupesighe viser hvordan covid-19 kan føre til mer terror, fordi opprørere bruker situasjonen til å skaffe seg et ytterligere grep om lokale befolkninger.

Pandemien kan også føre til at stater får anledning til å skaffe seg økt innflytelse i enkelte deler av verden. Morten Bøås og Viljar Haavik skriver om vaksinediplomati, og hvordan Kina og Russland nå øker sin innflytelse i Afrika, og i andre fattige områder som havner bakerst i den internasjonale vaksinekøen.

Krisekommunikasjon

I artikkelen til Stein Sundstøl Eriksen blir det klart hvordan nedstengning i ett land, truer forsyningene av medisiner til et annet land.

Og nå mens en hel verden tålmodig venter på å få sine vaksiner, viser Frida Bjørnseth og en rekke andre forskere på NUPI at det ikke bare er selve vaksineproduksjonen det må handle om. For om man skal stagge pandemien ved hjelp av utbredt vaksinering, må man også planlegge for andre tiltak, som krisekommunikasjon, som å forhindre at rykter om pandemien og det man gjør for å bekjempe den, forhindrer de effektive tiltakene.