Hopp til innhold
NUPI skole

Digital utvikling gir nye trusler

Under et seminar på NUPI forklarte seniorforsker Thomas X. Hammes hvordan ny teknologi skaper nye sikkerhetstrusler og tok for seg hvordan USAs myndigheter møter de nye utfordringene.

Strategisk vending: Seniorforsker Thomas W. Hammes argumenterer for at den såkalte amerikanske vendingen til Asia primært handler om å verne om Stillehavet.

Matt H. Wade/Creative Commons/CC BY-SA 3.0

Strategisk vending: Seniorforsker Thomas W. Hammes argumenterer for at den såkalte amerikanske vendingen til Asia primært handler om å verne om Stillehavet.

Matt H. Wade/Creative Commons/CC BY-SA 3.0

I NUPI-seminaret tok seniorforsker Thomas X. Hammes fra amerikanske National Defense University for seg nye sikkerhetstrusler, og hvordan disse gjør det lettere for små grupper - for eksempel terrorister - å angripe målene sine med dramatiske konsekvenser.

Eksempler på ny teknologi som skaper nye typer sikkerhetstrusler er bioteknologi og 3D-printere.

Vender seg til Asia

- Mye av det militære fokuset og anskaffelser handler om konvensjonell krigføring. Det amerikanske forsvarsbudsjettet er i ferd med å gå tilbake til det som har vært normen historisk sett, men økte kostnader til personell, våpensystemer og operasjoner gjør at kutt blir nødvendig i alle deler av budsjettet, fastslo Hammes

Han argumenterte for at den såkalte amerikanske vendingen til Asia primært handler om å verne om Stillehavet, mens USA kutter i forsvarsrelaterte utgifter på landets østkyst og maner til at Europa skal ta større ansvar for egne områder og naboregioner som Midtøsten og Nord-Afrika.

Fare for eskalering

Hammes advarte om at USAs kampdoktrine AirSea Battle potensielt har vært en farlig og uklok tilnærming for å takle potensiell konflikt i Kina, som også bekymrer USAs allierte i regionen.

Hammes er forfatteren bak boken The Sling and the Stone: On War in the 21st Century, og er ekspert på militær strategi, fremtidens krigføring og opprør og opprørsbekjempelse.

Temaer

  • Forsvar
  • Sikkerhetspolitikk
  • Nord-Amerika
  • Konflikt