I NUPI-seminaret tok seniorforsker Thomas X. Hammes fra amerikanske National Defense University for seg nye sikkerhetstrusler, og hvordan disse gjør det lettere for små grupper - for eksempel terrorister - å angripe målene sine med dramatiske konsekvenser.

Eksempler på ny teknologi som skaper nye typer sikkerhetstrusler er bioteknologi og 3D-printere.

Vender seg til Asia

- Mye av det militære fokuset og anskaffelser handler om konvensjonell krigføring. Det amerikanske forsvarsbudsjettet er i ferd med å gå tilbake til det som har vært normen historisk sett, men økte kostnader til personell, våpensystemer og operasjoner gjør at kutt blir nødvendig i alle deler av budsjettet, fastslo Hammes

Han argumenterte for at den såkalte amerikanske vendingen til Asia primært handler om å verne om Stillehavet, mens USA kutter i forsvarsrelaterte utgifter på landets østkyst og maner til at Europa skal ta større ansvar for egne områder og naboregioner som Midtøsten og Nord-Afrika.

Fare for eskalering

Hammes advarte om at USAs kampdoktrine AirSea Battle potensielt har vært en farlig og uklok tilnærming for å takle potensiell konflikt i Kina, som også bekymrer USAs allierte i regionen.

Hammes er forfatteren bak boken The Sling and the Stone: On War in the 21st Century, og er ekspert på militær strategi, fremtidens krigføring og opprør og opprørsbekjempelse.