Dette innlegget sto først på trykk i Aftenposten.

Panama-dokumentene har skapt furore, men har også satt fart i den politiske debatten rundt internasjonal skattereform.

Lekkasjen av 11,5 millioner dokumenter fra Mossack Fonseca har blottstilt en rekke politikere og deres familier samt en drøss med kjendiser. At medlemmer av den politiske eliten gjemmer bort formuene sine i skatteparadiser er gammelt nytt. Slike historier dukker opp med jevne mellomrom etter en lekkasje, og både Luxembourg, Singapore og Sveits har vært gjenstand for slike den senere tid.

Panama-dokumentene skiller seg ut på grunn av antallet dokumenter det er snakk om og antallet politikere som har kommet i søkelyset. Panama-dokumentene har avslørt enkeltpersoners lyssky aktiviteter, noe som vil føre til krav om at personskattregelverket forbedres. Enda viktigere er det imidlertid at lekkasjen vil sette bedrifters skatteunndragelsesmetoder høyt på den politiske dagsorden.

Halvhjertet

Europakommisjonen har nå tatt politiske grep for å øke åpenheten rundt beskatning, og har bedt større selskaper om å gjøre sine europeiske skatteanliggender lettere tilgjengelig. Dette er et halvhjertet tiltak med forbedringspotensial, men det bærer i det minste bud om reform.

De internasjonale økonomiske organisasjonene bør presse på for å få innført land-for-land-rapportering, et sentralt moment i OECD sitt program for modernisering av internasjonale beskatningsregler, BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Nå har EU og de internasjonale økonomiske organisasjonene en gyllen mulighet til å slå hardere ned på både internprising i bedrifter og skatteunndragelse og -unngåelse utført av privatpersoner.

Mens jernet er varmt

Både Det internasjonale pengefondet (IMF) og Verdensbanken avholder sine vårmøter denne uken. Disse to organisasjonene har nå muligheten til å smi mens jernet er varmt og skatteunndragelse og -unngåelse er i fokus.

IMF sin oppgave er å bygge stabile systemer for skatteinntekter, mens Verdensbankens oppgave er å oppfordre til robust bedriftspraksis. Skatteunndragelse og -unngåelse undergraver begge deler. Nylig indikerte en rapport fra Oxfam at de fleste mottakerne av IMF-midler sør for Sahara benytter seg av skatteparadiser.

Når dette fører til at jurisdiksjonen der bedriften opererer taper skatteinntekter, så gjør bruk av skatteparadiser reell skade. Det bør stilles spørsmålstegn ved om Verdensbanken skal gi støtte til bedrifter som undergraver skatteinngangen (og velferden) i landet de er basert i.

Kompetansemangel

Vi er nødt til å ha fokus på slike problemstillinger for at den globale skattereformen skal kunne videreføres. Det bør også fokuseres på de praktiske sidene av en slik reform.

Et sentralt problem er mangelen på byråkratisk og teknisk kompetanse på grenseoverskridende beskatningsutfordringer, selv i høyt utviklede OECD-land. Det er mulig å utforme internasjonale incentiver for å få fortgang i myndighetenes arbeid med både å avdekke potensielt ulovlige kapitalstrømmer, og med å finne ut av hvordan man utnytter det stadig mer effektive systemet for automatisk informasjonsutveksling best mulig.

IMF har en langsiktig interesse i å tilby teknisk bistand i skattespørsmål til sine medlemsland. Slik bistand kan trappes opp gjennom koordinert innsats med OECD. Det globale OECD-forumet er i ferd med å bli ledende i kampen mot skatteunndragelse og -unngåelse utført av både bedrifter og privatpersoner. Lekkasjene fra bl.a. Panama og Luxembourg har fått snøballen til å rulle når det gjelder skattereform.

Leonard Seabrooke er professor i internasjonal politisk økonomi ved Copenhagen Business School og seniorforsker ved NUPI. Han er med å lede skatteforskningsnettverket SkattJakt, og har ledet det NFR-finansierte prosjektet Systems of Tax Evasion and Laundering (STEAL) ved NUPI (2010-2016).

Duncan Wigan er førsteamanuensis i internasjonal politisk økonomi ved Copenhagen Business School og seniorforsker ved NUPI. Global Tax Battles, boken han har skrevet sammen med Seabrooke, skal utgis av Oxford University Press.