Hopp til innhold
NUPI skole

EPON på Stockholm Forum for Peace and Development 2019

Det NUPI-koordinerte forskningsnettverket EPON var til stede under årets Stockholm Peace and Development Forum ‘From crisis response to peacebuilding: Achieving synergies’ 12-16. mai.

EPON-panel på Stockholm Forum for Peace and Development 2019

Foto: Shannen Young, SIPRI

EPON-panel på Stockholm Forum for Peace and Development 2019

Foto: Shannen Young, SIPRI

Stockholm Peace and Development Forum arrangeres av Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) og det svenske utenriksdepartementet. Årets arrangement fokuserte på utfordringene med å knytte kompromissene og forhandlingene nødvendig for umiddelbar stabilitet med planleggingen og visjonene som er nødvendig for fredsbyggingsagendaer som Agenda 2030 og FNs resolusjoner for bærekraftig fred.

Fredsbevaring kan fungere

Forumet samlet derfor en rekke aktører som jobber med eller er engasjert i humanitærhjelp, utviklingssamarbeid, fredsbygging og stabilisering, inkludert det NUPI-koordinerte Effectiveness of Peace Operations Network (EPON).  

Formålet med EPON er å forbedre forskningsbasert kunnskap om effektiviteten til spesifikke fredsoperasjoner og virkningen de har på konfliktene de prøver å påvirke. Forumet representerte derfor en god anledning til å spør ett enkelt, men vanskelig spørsmål – fungerer fredsbevaring?

Med utgangspunkt i hovedfunn fra nylig forskning på Den afrikanske unions (AU) fredsoperasjon i Somalia (AMISOM) og FN-operasjonene i Sør-Sudan, Den demokratiske republikken Kongo, og Mali, svarte EPONs panel at fredsbevaring kan fungere dersom følgende forutsetninger er på plass:

 1. En politisk strategi
 2. Ressurser som samsvarer med mandatet
 3. At fredsoperasjoner forstås som ett av flere verktøy for fred
 4. Fredsbygging er integrert
 5. Vertslandet er engasjert fra begynnelsen
 6. Den menneskesentrerte tilnærmingen forbedres

Se EPONs publikasjoner her (kun på engelsk):

En rekke utfordringer

Panelet pekte på en rekke utfordringer som møter fredsoperasjoner i dag, som for eksempel spenningen mellom det å være inkluderende og det å holde på sin spesifisitet blant krisehåndteringsverktøyene som det 'internasjonale samfunnet' har til rådighet. Et annet dilemma som ble fremhevet er at fredsbevarende operasjoner ikke kan lykkes uten at vertslandet er involvert, samtidig som at det å støtte en regjering som ikke er inkluderende kan gjøre ting verre. 

I tillegg ble viktigheten av en helhetlig tilnærming understreket, spesielt i forbindelse med planlegging. Fredsoperasjoner bør ideelt sett være basert på en felles strategisk plan, som inkluderer å tenke på utgangsstrategien og hvilke oppgaver som overleveres til hvem. Kort sagt: Ingen inngangsstrategi uten en exitstrategi.

Panelet ble ledet av Sharon Wiharta, spesialist på fredsoperasjoner i Challenges Forums internasjonale sekretariat, som ledes av Folke Bernadotte-akademiet. Panelet bestod av følgende:

 • Cedric de Coning, Koordinator, EPON; NUPI & ACCORD
 • Alexandra Novosseloff, hovedforfatter av EPON-studien av MONUSCO og Non-Resident Senior Fellow, International Peace Institute (IPI)
 • Jair van der Lijn hovedforfatter av EPON-studien av MINUSMA og leder for Peace Operations and Conflict Management Programme, SIPRI
 • Dennis Gyllensporre, Styrkekommandør, MINUSMA
 • Barrie Freeman (Ms.), Nestleder og Politisk Direktør PBSO/DPPA
 • Ashraf Swelam, Cairo International Center for Conflict Resolution, Peacekeeping and Peacebuilding (CCCPA)
 • Efraim Gomez, DDG, Leder for FN-enheten, Det svenske utenriksdepartementet

NUPI har fått finansiering fra Norges Forskningsråd og Utenriksdepartementet til å støtte EPON og nettverkets forskning, inkludert gjennom prosjektet om FNs fredsoperasjoner (UNPOP) og Training for Peace (TfP)-programmet. Les mer om EPON på nettverkets egne nettside.

Et sammendrag av arrangementet kan lastes ned her.

Temaer

 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Opprørsgrupper
 • FN