Det nye norske kampflyet F-35 Joint Strike Fighter (JSF) er et unikt internasjonalt forsvarssamarbeid der en åtte land får delta i å utvikle det største forsvarsmateriellkjøpet i Pentagons historie.

Sigurd Neubauer gir i denne nyutgitte policy briefen en detaljert oppdatering på utviklingen av JSF, utfordringer underveis, og status på programmet i dag. I tillegg diskuteres bidragene fra de mindre partnerne, slik som Norges Joint Strike Missile.

Publikasjonen er en del en serie fra NUPI som ser på forsvars- og sikkerhetspolitiske utfordringer Norge står overfor, i lys av Forsvarsdepartementets arbeid med en ny langtidsplan for forsvaret frem mot neste vår.