Hopp til innhold
NUPI skole

Fortellingen om Kina

Ny artikkel: Kina stiger raskt opp som en nøkkelaktør på det afrikanske kontinentet.

KNYTTER BÅND: I en ny artikkel ser NUPIs Bjørnar Sverdrup-Thygeson nærmere på det diplomatiske forholdet mellom Kina og afrikanske land. Bildet viser Kinas president Xi Jinping i samtale med Sør-Afrikas president Jacob Zuma og kona Tobeka Madiba Zuma på avslutningsseremonien for 2015 Year of China in South Africa i Sandton, Johannesburg.

Foto: GovernmentZA/Creative Commons/CC BY-ND 2.0

KNYTTER BÅND: I en ny artikkel ser NUPIs Bjørnar Sverdrup-Thygeson nærmere på det diplomatiske forholdet mellom Kina og afrikanske land. Bildet viser Kinas president Xi Jinping i samtale med Sør-Afrikas president Jacob Zuma og kona Tobeka Madiba Zuma på avslutningsseremonien for 2015 Year of China in South Africa i Sandton, Johannesburg.

Foto: GovernmentZA/Creative Commons/CC BY-ND 2.0

En ny artikkel viser hvordan Kina gjennom en rekke diplomati- og mediekanaler utfordrer den tradisjonelle europeiske og amerikanske dominansen på flere områder enn bare de økonomiske og politiske, nærmere bestemt ved å spre en Kina-orientert versjon av historien til afrikanske land. 

Denne strategien fungerer gjennom å bane vei for et handligsrom hvor Kina-vennlig policy kan oppstå på det afrikanske kontinenetet, fostre et mer vennlig bilde av Kina i afrikansk offentlighet og avverge beskyldninger om nykolonialistisk praksis. Gjennom å tilby alternativer til den tradisjonelt sett Europa-sentrerte historien, utfordrer den Kina-sentrerte historien idegrunnlaget for vestens policy overfor afrikanske land gjennom moderne tid ved å promotere tre historiske nøkkelfortellinger. Den ene handler om eldre historisk kontakt mellom Kina og Afrika, den andre legger vekt på en felles historie under kolonitvang, og den tredje handler om kinesisk støtte til Afrika i den maoistiske æra.

Forskningen som ligger til grunn for artikkelen utvikler og tester et teoretisk rammeverk for å analysere disse historiske fortellingene, og finner at denne historien presenterer Kinas tidligere handlinger på det afrikanske kontinentet som inkarnasjoner av en langvarig historisk tradisjon med vennskap og støtte til anti-kolonialisme. Dermed er fortellingene med på å legitimere kinesisk politikk, så vel som å delegitimisere vestlige staters økonomiske og politiske strategier.

Fortiden har blitt et betydningsfullt verktøy for å sikre Kinas fremtid på det afrikanske kontinentet.

Temaer

  • Diplomati
  • Afrika
  • Asia