Har evaluert 261 «Belt and Road»-prosjekter i Sentral-Asia

 

Kinas «Belte og vei»-initiativ (BRI) vinner stadig nytt terreng på kontinentet. Men forskere fra NUPI har funnet ut at ingen egentlig vet hva som faktisk er et BRI-prosjekt – og ikke.
I åtte ferske evalueringsrapporter fra forskningteamet CADGAT presenterer NUPI-forskerne Roman Vakulchuk og Indra Øverlanden detaljert oversikt over 261 «Belt and Road»-prosjekter og bilaterale prosjekter mellom Kina og land i Sentral-Asia (Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan). De ulike prosjektene dreier seg en rekke felter: jernbane- og veiforbindelser, energiforbindelser, handel og industriell utvikling (mineral- og petroleumsutforskning, industri, finans og IT, landbruk og mat) og folk-til-folk-samarbeid.
En overordnet database over Kinas prosjekter i Sentral-Asia ble også fritt tilgjengelig på nett . Hvert prosjekt blir registrert i detalj og kategorisert i følgende dimensjoner: tidshorisont, finansiering, geografi og omfang, involverte partnere, strategisk eller kommersiell betydning og tilknytning til BRI.

BRI - et kontroversielt konsept
En av hovedobservasjonene fra studien er at BRI-konseptet er kontroversielt og gjenstand for forskjellige tolkninger både av kinesiske og lokale interessenter i Sentral-Asia.
Mange prosjekter som offisielt ikke er en del av BRI, presenteres likevel som en del av nettopp kinesernes ambisiøse initiativ , enten for å vise fram et bestemt prosjekts betydning eller suksess eller rett og slett for å skape mer oppmerksomhet rundt det.

Bilaterale prosjekter plasseres under BRI-paraplyen
Flertallet av kinesiske prosjekter i Sentral-Asia er bilaterale, selv om mange av dem ofte blir offentlig kunngjort som en del av regionale BRI-relaterte initiativer.
Når det gjelder antall prosjekter, dreier de fleste seg om handel og industriutvikling,  fulgt av vei- og energiprosjekter. Og likevel, når det gjelder total finansiering, mottar energiprosjekter mer midler enn veiprosjekter. Sammen med finansiering av harde infrastrukturprosjekter, promoterer Kina også myke infrastrukturinitiativer i form av folk-til-folk-samarbeid. Slike prosjekter er imidlertid en nedprioritert del av BRI i Sentral-Asia, og Konfuciusinstituttet, et kinesisk språk- og kulturinstitutt som finnes i en rekke land, er fremdeles svakt knyttet til BRI.