I en ny analyse for The European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats (Hybrid CoE) beskriver seniorforsker Patrick Cullen (NUPI) hvordan hybride trusler – for eksempel desinformasjon, påvirkningskampanjer og hacking av kritisk infrastruktur – er spesielt utfordrende for dem som skal overvåke trusselbildet og varsle om fare.

  • Last ned hele analysen, Hybrid threats as a new ‘wicked problem’ for early warning, gratis her.

‘Wicked problems’ skaper varslingstrøbbel

Tidlig varsling er et sentralt begrep innen etterretning, og innebærer at folk og myndigheter tidlig får beskjed dersom noe farlig er i ferd med å skje, for eksempel et angrep på hjemlandet. Men hybride trusler representerer en relativt ny type problemer som tidlig-varslingen må hanskes med, nemlig ‘wicked problems’ - eller ‘gjenstridige problemer’.

- ‘Wicked problems’ er problemer som er så komplekse at det dukker opp nye problemer når man forsøker å løse dem.

Les også:

Begrepet ble en del av etterretningsordboken i kjølvannet av terrorangrepene på USA 11. september 2001. Ifølge Cullens analyse, gjør disse gjenstridige problemene gjør at etterretningsfolk må tenke mer kreativt når de utarbeider metoder for å avdekke og finne løsninger på truslene.

Ut av den militære sfæren

Russlands innblanding i den amerikanske valgkampen gjennom blant annet velplasserte Facebook-annonser er et velkjent eksempel på hvordan en hybrid trussel kan utspille seg.

- Under Den kalde krigen så vi på motstandernes militære ressurser. Nå må vi ta en nærmere kikk på ikke-militære ting, sier Cullen.

Les også:

Ifølge ham er en av karakteristikkene til de gjenstridige problemene hybride trusler fører til at man ofte ikke klarer å se ikke trusselen før effekten faktisk har begynt å manifestere seg – for eksempel i sivilsamfunnet.

Forskeren illustrerer kompleksiteten dette ved å bruke menneskekroppen som eksempel:

- Si at du konstant overvåker hjerterytme, pust, slike ting… Så ser du kanskje en liten indikator på noe uvanlig, for eksempel smerte. Da må du prøve å finne ut av hva som forårsaker det. Det kan være ingenting, men det kan også en alvorlig helsetrussel.

Handel som sikkerhetsproblem

Hybride trusler og hybrid krigføring kan også utspille seg på det økonomiske feltet.

- Ta for eksempel direkte utenlandsinvesteringer. Siden den kalde krigen har vi forsøkt å se handel som handel og politikk som politikk. I en annerledes politisk situasjon, hvor tillit synker, må du begynne å tenke på de sikkerhetsmessige konsekvenser av ulike avtaler, forklarer Cullen.

Han gir et eksempel:

- For eksempel kan det handle om en ikke-demokratisk stat sitt stats-finansierte teleselskap som prøver å kjøpe opp tilsvarende kritisk infrastruktur i Norge. Det er et stadig større behov for å tenke på de sikkerhetsmessige implikasjonene av slike avtaler. Du kan si at globalisering øker disse problemene. Under Den kalde krigen var vi ikke sammenkoblet på samme måte, ikke på nettet, ikke økonomisk, og så videre, på samme måte som vi er i verden i dag.

Krever kreative etterretningsmetoder

Ifølge Cullens analyse, eksperimenterer noen etterretningsbyråer med nye metoder og praksiser for å utvikle situasjonsforståelsen av hybride trusler.

Han peker på at deler av denne prosessen innebærer nye måter å studere oss selv på, for å lete etter svake signaler på hybride trusler, og konkluderer:

«En annen del av denne prosessen mot å tilpasse etterretningsvarsling til hybride trusler, innebærer å utvide typen mysterier vi prøver å forstå. Å tenke kreativt og analytisk omkring mulige koordinert bruk av ikke-militære (og ikke utelukkende militære) verktøy fra våre motstandere mot svakhetene i samfunnene våre – og bygge opp analyser og indikatorer for å møte disse risikoene – er et eksempel på dette.