Digitaliseringen legger føringer for hvordan donorland kan bidra effektivt med bærekraftig bistand.

Det er bred enighet om betydningen av å koble utviklingsland til digitale nettverk for å hindre et enda større gap mellom rike og fattige stater. Men i skyggen av digitalisering og økonomisk vekst oppstår nye typer samfunnsmessig sårbarhet. Digitalisering uten fokus på sikkerhet skaper nye muligheter for kriminelle og andre aktører som ønsker å utnytte disse mulighetene.

På den måten er et fokus på digital sårbarhet i utviklingsland viktig for realiseringen av FNs bærekraftsmål.

Les mer om NUPIs satsning på cyber-sikkerhet her. Her kan du også se alle NUPIs arrangementer om cybersikkerhet. Det første i 2017 tar for seg internasjonal rett på cyberdomenet, og finner sted 26. januar.

Nytt dataprosjekt

NUPI-prosjektet Cybersecurity capacity building 2.0, som skal pågå de neste tre årene, vil kartlegge sammenhenger mellom digitalisering og bærekraftig utvikling, samt hvordan økt bevissthet om datasikkerhet i utviklingsland kan styrke evnen til å beskytte kritisk digital infrastruktur og bekjempe cybertrusler. Utviklingsland har ofte svake stater, og er derfor særlig sårbare.

- Digitaliseringen av det globale sør er ofte hul, det vil si at den skjer i en kontekst med svake institusjoner, forsvarsmekanismer, rettsvesen, med et godt rekrutteringsgrunnlag til kriminalitet på grunn av høy arbeidsledighet og lave lønninger, og manglende ressurser når det gjelder å takle risiko og sårbarhet i samfunnet, forklarer seniorforsker og prosjektleder Niels Nagelhus Schia ved NUPI.

Vil du vite mer om digitalisering og datasikkerhet? Les Hvor hender det om temaet her.

Større forskjeller

Digitalisering av utviklingsland blir i stor grad utført i et liberalisert marked av store multinasjonale selskaper.

Mens dette kan være en effektiv måte å gi økt tilgang til internett for sluttbrukere, kan markedskreftene på den andre siden bidra til at det skapes digitale «motorveier» langs de mest populære fartsårene i et land, for eksempel mellom to store byer, mens resten av landet kan forbli frakoblet.

Kronikk: Lær en mann å surfe

Dårlig beskyttelse

Stadig flere datamaskiner blir koblet til internett, men i utviklingsland er disse sjeldnere beskyttet med antivirusprogrammer og andre sikkerhetstiltak. Dette representerer en tilleggsrisiko som vokser parallelt med den raske digitaliseringen i utviklingsland.

- Mangelen på kapasitet kan også skyldes tekniske, atferdsmessige og policy-relaterte faktorer. Fordi innovasjon i hovedsak har vært drevet av kommersielle krefter, uten særlig fokus på sikkerhet, har det blitt en digital hulhet i disse utviklingslandene. Dette gjør det lett å slå til mot ubeskyttet utstyr og utrenede brukere, som i sin tur gjør de aktuelle landene attraktive for datakriminelle, sier Schia.