Hopp til innhold
NUPI skole

Kinas globale relasjoner

Kina blir stadig mer komfortabel med sin rolle som stormakt. Hvordan vil det påvirke utenrikspolitikken? Dette er ett av spørsmålene seniorforsker ved NUPI, Marc Lanteigne, tar opp i boken "Chinese Foreign Policy" som ble utgitt i desember.
China, Shanghai, World Financial Center

DET MODERNE KINA: Seniorforsker på NUPI, Marc Lanteigne, er forfatteren bak Chinese Foreign Policy som tar for Kinas utenrikspolitiske relasjoner. 

Foto: sama093/All Creative Commons/CC BY-NC-ND 2.0

DET MODERNE KINA: Seniorforsker på NUPI, Marc Lanteigne, er forfatteren bak Chinese Foreign Policy som tar for Kinas utenrikspolitiske relasjoner. 

Foto: sama093/All Creative Commons/CC BY-NC-ND 2.0

Boken er en oppdatert og utvidet tredje utgave av «Chinese Foreign Policy». Målet er å forklare det bakenforliggende i Kinas moderne, globale relasjoner.

-Det jeg var ute etter i arbeidet med denne boken var å forklare kinesisk utenrikspolitikk, sett fra både et internt og et eksternt ståsted. Hvem og hva er ansvarlige for Kinas nåværende forbindelser utenriks? Dette er spesielt interessant nå som Kina begynner å bli mer komfortabel med sin rolle som stormakt, forklarer Lanteigne. 

Økonomisk makt 

Han har tidligere vært forfatter og redaktør for fire bøker om Kina samt flere artikler som tar for seg kinesiske og asiatiske internasjonale relasjoner. Blant de viktigste spørsmålene i denne boken er: Utvidelsen av kinesisk utenrikspolitikk fra regionale til internasjonale interesser og Kinas økonomiske makt i en tid med global økonomisk usikkerhet. 

-Mitt mål har vært å gjøre denne boken nyttig både for folk som er kjent med faget, men også for dem som har spørsmål rundt Kinas rolle i internasjonale relasjoner, økonomi og sikkerhetsspørsmål, forklarer Lanteigne. 

Boken tar for seg moderne sikkerhetsutfordringer, blant annet maritim sikkerhet, tiltak mot terrorisme og beskyttelse av utenlandske økonomiske interesser. Lanteigne skriver også om det skiftende maktforholdet med USA, så vel som med EU, Russland og Japan.

Endringer

De nye kapitlene omhandler ikke bare Kinas økende utenrikspolitiske interesser, men også de siste endringene i det internasjonale systemet og virkningene av Kinas reformer.

-Informasjonen om Kina som stormakt har endret seg dramatisk. Under administrasjonen til president Xi fikk Kina en mer aktiv rolle i områder som Midtøsten og polområdene, forklarer Lanteigne.

Internasjonal status

-Beijing har også styrket sitt engasjement i andre regioner, inkludert Afrika, Sentral-Asia og til og med Europa. Kina er nå i stand til å bruke landets økonomiske makt til å forbedre sin internasjonale status, sier forfatteren, før han legger til:

-I boken tar jeg også for meg Kinas forhold til sikkerhetspolitikk, tiltak mot terrorisme og internasjonal lov samt en oversikt over hvordan politikkutformingen utenriks har endret seg i løpet av de første årene av Xi regjeringen.

Norge og Kina 

Forholdet mellom Kina og Norge er fortsatt komplisert, avslutter Lanteigne:

-I Nord-Europa er det fortsatt diskusjon om hvordan Kina kan engasjeres både politisk og økonomisk, og det diplomatiske sammenbruddet mellom Kina og Norge har i stor grad komplisert dette.

Men det er håp, slår Lanteigne fast: 

-Jeg tror situasjonen bedrer seg snart, gitt det store antallet temaer Norge og Kina kan og bør snakke videre om – alt fra Arktis til den europeiske økonomien til fredsbevaring og fredsbygging. Og utfordringen med ikke-statlige trusler, slik som ISIL.

Temaer

  • Sikkerhetspolitikk
  • Internasjonal økonomi
  • Økonomisk vekst
  • Handel
  • Utenrikspolitikk
  • Asia