Sudan er sterkt utsatt for klimaendringer. Som et av verdens minst utviklede land, samvirker ekstremvær, tilbakevendende flom og tørker og skiftende nedbør med andre sårbarheter – som nedbryting av økosystemer, uholdbar landbrukspraksis, naturressursknapphet og ressursbaserte konflikter – og begrenser samfunnets kapasitet til å takle og tilpasse seg klimaendringer. De økonomiske konsekvensene av COVID-19, pågående politisk ustabilitet (ytterligere forverret av militærkuppet i oktober 2021), og økende inflasjon svekker statens og samfunnets motstandskraft, levebrød og matsikkerhet. 

  • Økende temperaturer, nedbørsvariasjoner og tørker og flom påvirker landbruket, levebrød og matsikkerhet negativt. Spesielt de negative effektene av klimaendringer, kombinert med kjønnsbaserte forskjeller i naturressursstyring, fremhever de klimarelaterte sikkerhetsrisikoene for kvinner og jenter.
  • Høye nivåer av fordrivelse skjerper humanitære behov og sårbarhet for virkningene av klimaendringer; skiftende migrasjonsmønstre som svar på endret ressurstilgjengelighet kan øke risikoen for lokale konflikter i enkelte områder
  •  Ulike konfliktdynamikker og tiår med politisk innblanding, lokale konflikter (sammenkoblet med land og naturressurser) og pågående politisk ustabilitet har undergravd tradisjonelle ressursforvaltningssystemer og statlig styring.
  • Arven etter dårlig forvaltning av naturressurser har økt marginaliseringen av landlige samfunn og akselerert landforringelse, og forverret lokale sårbarheter som øker de menneskelige sikkerhetsrisikoene forbundet med klimaendringer.

I møte med klimaendringer, miljøforringelse, vedvarende politisk og økonomisk ustabilitet og voldelig konflikt, har lokalsamfunn i Sudan vist bemerkelsesverdig motstandskraft. Imidlertid kan anslåtte økninger i omfanget og tempoet til klimaendringene overvelde lokale tilpasningsevner, spesielt tatt i betraktning landets nåværende politiske, økonomiske og humanitære kriser.

Pdf-versjonen av faktaarket kan lastes ned her.

Les også:

 Tidligere publiserte faktaark: