Hopp til innhold
NUPI skole

Neste skritt for FN

FNs nye generalsekretær tiltrer 1. Januar 2017. Trenger vi en ny agenda?

ENDRING: Ban Ki-moon er generalsekretær i FN frem til januar 2017. Hva skal FNs agenda være i fremtiden?, spør NUPI-forskerne Eli Stamnes og Kari M. Osland i en ny rapport. 

Scanpix/AP Photo/Keystone/Sandro Campardo

ENDRING: Ban Ki-moon er generalsekretær i FN frem til januar 2017. Hva skal FNs agenda være i fremtiden?, spør NUPI-forskerne Eli Stamnes og Kari M. Osland i en ny rapport. 

Scanpix/AP Photo/Keystone/Sandro Campardo

- Ja, sier seniorforskerne ved NUPI Eli Stamnes og Kari M. Osland. Sammen har de nylig skrevet rapporten: “Synthesis Report: Reviewing UN Peace Operations, the UN Peacebuilding Architecture and the Implementation of UNSCR 1325” som oppsummerer anbefalingene fra tre revisjonsprosesser som ble gjennomført i 2015, identifiserer hva disse har til felles og kommer med en rekke forslag til hva den sittende og neste generalsekretæren i FN kan gjøre for å implementere de foreslåtte endringene.     

- De tre revisjonsrapportene slår alle fast at FN bør bli mer «menneskerettet» med mer inkluderende prosesser, samarbeid og konfliktløsning, sier Eli Stamnes.  

Viktig å inkludere kvinner 

- Rapportene understreker også viktigheten av å inkludere kvinner på alle nivåer i FNs arbeid for fred og sikkerhet, også på øverste nivå. De spesifikke behovene kvinner og jenter har i voldelig konflikt må ivaretas. Fred kan ikke oppnås hvis halvparten av jordens befolkning utelates av analyser, tiltak og løsninger, fortsetter Stamnes.

Rapportene viser at det er enighet om at konfliktforebygging må vektlegges mye mer:

- Det nåværende finansieringssystemet favoriserer store militære operasjoner når voldelig konflikt er et faktum, fremfor skreddersydde tiltak som kunne vært hensiktsmessig på et tidligere tidspunkt, sier Stamnes før hun konkluderer:

- Det er behov for å tilpasse FNs tiltak til hver enkelt situasjon samt å involvere brede lag av samfunnet, inkludert kvinner og ungdom, for å finne løsninger på konflikten og bygge varig fred. Løsninger må finnes i samarbeid med andre organisasjoner, for eksempel den Afrikanske Union, og andre aktører på lokalt, regionalt og globalt nivå.

Oppgavelister 

I sin egen rapport konkluderer Stamnes og Osland med en liste oppgaver, både den nåværende og nye generalsekretæren i FN bør ta fatt på for å oppnå de ønskede endringene.

Rapporten er basert på den det første seminaret i "UN70: A new agenda seminar series" som NUPI organiserer i samarbeid med Utenriksdepartementet.

18. februar 2015, ble det andre seminaret i serien avholdt. Seminaret tok for seg menneskerettighetspillaren i FN Diskusjonen på seminaret tok sikte på å identifisere ideer og forslag til dagsorden for FNs neste generalsekretær på dette området. Se hele seminaret her:

Temaer

  • Fredsoperasjoner
  • Menneskerettigheter
  • Internasjonale organisasjoner
  • FN