Landet tester; Sikkerhetsrådet i FN møtes; verden fordømmer; ytterligere sanksjoner blir initiert; Kina forhandler med USA for å utvanne sanksjonene; USA diskuterer militære mottiltak med sine allierte i Asia – og Nord-Korea stevner fram med sine atomprogram og sine rakettprogram. Den samme syklusen blir gjentatt gang etter gang. Intet tyder på at sanksjonene fungerer etter hensikten. Hva kan da være veien ut av denne farlige, fastlåste situasjonen?

Det er illustrerende at da sanksjoner første gang ble satt i gang i 2006, hadde Iran bare noen få hundre sentrifuger installert. I 2013 – etter at sanksjonene var blitt skjerpet i flere omganger og gjort mer omfattende – hadde antallet installerte sentrifuger økt til 19 000. Da måtte det internasjonale samfunnet komme opp med alternative forsøk på løsning. Og det klarte man med USA i spissen sammen med EU3 og Russland.  De gikk inn i forhandlinger med Iran, og ble til slutt enige om en avtale. Kan denne tjene som modell også overfor Nord-Korea?

Nord-Korea er forskjellig fra Iran – bl.a. har landet vært isolert gjennom mange tiår og har dessuten en politikk for å ville klare seg selv.  Likevel er det viktig lærdom å hente både fra prosessen som førte fram til avtalen med Iran og selve avtalen. I sin artikkel How to deal with North Korea: Lessons from the Joint Comprehensive Plan of Action, fremmer seniorforsker ved NUPI, Sverre Lodgaard, noen anbefalinger for en diplomatisk vei ut av konflikten.

Les artikkelen (PDF, engelsk):