Hopp til innhold
NUPI skole

Nordmenns holdninger til utenriks- og sikkerhetspolitikk

Verden som vi kjenner den er i endring. Hvordan reagerer nordmenn på disse endringene? Hva er deres syn på norsk utenrikspolitikk?

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide signerer avtale med Storbritannia om at de forlater EØS. Liechtensteins utenriksminister, Katrin Eggenberger t.h. (flickr.com/photos/utenriksdept)

Foto: Trude Måseide, UD

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide signerer avtale med Storbritannia om at de forlater EØS. Liechtensteins utenriksminister, Katrin Eggenberger t.h. (flickr.com/photos/utenriksdept)

Foto: Trude Måseide, UD

Like før Corona-krisen rammet Norge gjennomførte NUPI en meningsmåling i den norske befolkningen om utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Svarene vi fikk forteller en historie om et folk som motvillig tilpasser seg globale endringer.

Les hele rapporten her.

I en analyse av resultatene fra undersøkelsen oppsummerer NUPI-forsker Øyvind Svendsen noen av funnene:

- Vi opplever at nordmenn er interessert i å bevare status quo, i hvertfall når det gjelder multilateralisme og globalt samarbeid. Samtidig er vi skeptiske til å samarbeide tett med Russland og Kina, og også i økende grad skeptiske til USA.

- Vi ser også en antydning til en Europa-trend,med bred støtte for samarbeid med våre europeiske partnere Tyskland, Frankrike og Storbritannia. Og angående Brexit ser vi at nordmenn ønsker at samarbeidet i utenrikspolitikken ikke skal påvirkes negativt av Storbritannias uttreden fra EU.

- Men vi er fortsatt fast bestemt på ikke å bli med i EU, og ganske fornøyd med våre nåværende avtaler med EU.


Undersøkelsen viser også tegn til en gryende pragmatisk holdning til norsk utenrikspolitikk blant nordmenn. Holdninger til USA og amerikansk politikk er mindre positive enn vi har sett tradisjonelt, og det synes å være en økende oppfatning at Norge og Europa bør ta mer ansvar for seg selv i utenrikspolitikken. Generelt er nordmenn imidlertid bare moderat bekymret for truslene Norge står overfor.

Hør podkasten der Øyvind Svendsen og Åsmund Weltzien diskuterer spørreundersøkelsen her:

Spørreundersøkelsen har blitt finansiert av Konrad Adenauer Stiftung og Utenriksdepartementet.

Temaer

  • Sikkerhetspolitikk
  • NATO
  • Internasjonale investeringer
  • Utviklingspolitikk
  • Diplomati
  • Utenrikspolitikk
  • Europa
  • Asia
  • Nord-Amerika