Hopp til innhold
NUPI skole

Norges innsats i skattejakten

Ny rapport vurderer Norges innsats mot skatteunndragelse: på god vei innenfor flere områder, men får strykkarakter for skatteavtaler. –  Flere av Norges skatteavtaler er skadelige for utviklingsland, sier rapporten.
Foto: Alessandro Grussu/Creative Commons/CC BY 20
Foto: Alessandro Grussu/Creative Commons/CC BY 20

The European Network on Debt and Development (Eurodad) lanserte den 7. desember rapporten ”Survival of the Richest”, som vurderer europeiske lands skattepolitikk og hvordan dette påvirker i utviklingsland.

I Norge ble rapporten lansert på Kulturhuset 8. desember som et samarbeid mellom Kirkens Nødhjelp og Tax Justice Network. Spesielt på ett punkt fikk Norge strykkarakter: vi er et av de 18 landene i undersøkelsen med flest skatteavtaler som er direkte skadelige for andre land. Av Norges 44 skatteavtaler med utviklingsland er 8 av de svært skadelige. For eksempel har ActionAid anslått at Norges skatteavtale med Bangladesh har kostet Bangladesh et tap på mer enn to millioner US dollar bare i skatt på utbytte.  

Kun Italia, Tyskland og Storbritannia har et høyere antall skadelige skatteavtaler enn Norge i undersøkelsen.

Norge fikk derimot skryt for sitt arbeid for egentlig eierskapsregister, et register som skal forhindre hemmelig eierskap av selskaper. Selv om dette er et register som enda ikke er på plass, ble forslaget til eierskapsregister sendt ut 16 desember 2016 og etableres forhåpentligvis i løpet av 2017.  Det har derimot vært en sterk oppslutning om at et slikt eierskapsregister må være åpent for det sivile samfunn, men foreløpig er dette ikke inkludert i lovendringsforslaget.

«If You're Not at the Table, You're on the Menu”

Tidligere har Norge vært en pådriver for et internasjonalt skattesamarbeid i FN. Mange mener dette er den mest hensiktsmessige framgangsmåten siden det sikrer utviklingslandene en plass rundt diskusjonsbordet. For øyeblikket er det derimot OECD som er ledende innenfor det internasjonale skattesamarbeidet, men dette har fått mye kritikk for å ikke inkludere utviklingsland. Den siste tiden har Norge støttet OECD, men forholdt seg nøytralt til en eventuell satsing i FN-systemet, noe vi får kritikk for i rapporten fra Eurodad.

Hele rapporten kan leses her

Temaer

  • Internasjonal økonomi
  • Økonomisk vekst
  • Handel
  • Utviklingspolitikk
  • Afrika
  • Asia
  • Styring
  • Internasjonale organisasjoner

Fakta

  • NUPI koordinerer SkattJakt-nettverket, som kobler de ulike TaxCapDev-forskerne og –prosjektene til relevante aktører i Norge og internasjonalt
  • Målet med TaxCapDev er å få ny kunnskap om utfordringene som skatteparadiser og kapitalflyt representerer for utviklingsland