Hopp til innhold
NUPI skole

NUPIs unge forskertalent

Francesca R. Jensenius skal de neste fire årene forske på kjønnsdiskriminerende lovgivning. Forskningsmidlene har hun fått fra FRIPRO.  

FELTARBEID: Doktorgraden til Francesca Refsum Jensenius (t.h.) tok for seg ulikhetsspørsmål knyttet til minoriteter, med fokus på politisk representasjon. Her er hun på feltarbeid i India.  

Foto: Privat

FELTARBEID: Doktorgraden til Francesca Refsum Jensenius (t.h.) tok for seg ulikhetsspørsmål knyttet til minoriteter, med fokus på politisk representasjon. Her er hun på feltarbeid i India.  

Foto: Privat

Seniorforsker på NUPI, Francesca R. Jensenius, er blitt tildelt forskningsmidler under kategorien «unge forskertalenter» fra FRIPRO. Sammen med en forsker fra universitetet i New Mexico, Mala Htun som er Andrew Carnegie fellow, skal hun forske på hvordan kjønnsdiskriminerende lovgivning påvirker kvinners økonomiske muligheter.

Økonomisk selvstendighet?

- Lovgivningen i ulike land påvirker kvinners muligheter til økonomisk uavhengighet, både de objektive økonomiske mulighetene deres og følelsen av å kunne bli økonomisk selvstendig, sier Jensenius.

Hun og medforskeren fra universitetet i New Mexico kommer til å jobbe med komparativ forskning der de sammenligner ulike land med kjønnsdiskriminerende lovgiving.       

Gjelder også Vesten  

- De fleste land i verden, også her i Vesten, har kjønnsdiskriminerende lover. I mange land kan for eksempel ikke kvinner jobbe uten lov av mannen eller arve på lik linje med menn, forteller seniorforskeren. 

Midlene hun har fått skal bevilges over fire år og oppstarten av prosjektet er sommeren 2016.

Ny kategori

Prosjektpartneren ved universitet i New Mexico har allerede finansiering for sin deltagelse fra Carnegie Foundation i USA. Som en del av prosjektet skal det også rekrutteres en doktorgradsstudent.  

«Unge forskertalenter» er en ganske ny kategori innen FRIPRO. Meningen er å støtte forskere i oppstartsfasen. Prosjektet er en naturlig forlengelse av mitt tidligere arbeid og dette er noe jeg har hatt lyst til å jobbe med lenge.

Minoriteter  

Doktorgraden til Jensenius tok også for seg ulikhetsspørsmål knyttet til minoriteter, men med fokus på politisk representasjon. Nå kommer hun til å konsentrere seg om økonomisk ulikhet med vekt på hvordan ulike kvinner påvirkes av lovendringer.

Diskriminerende lover

- Ofte er lovene i et land i seg selv diskriminerende, i andre tilfeller er problemet at lover bare implementeres i deler av et land eller påvirker ulike grupper i befolkningen på ulik måte. For eksempel vil kvinner i byer oftere nås enn kvinner i mindre urbane strøk. Folk i offentlig sektor vil nås oftere enn de som står utenfor offentlig sektor. Og minoriteter vil ofte reagere annerledes enn majoriteten, presiserer Jensenius.      

Temaer

  • Utviklingspolitikk
  • Asia
  • Menneskerettigheter
  • Styring