Hopp til innhold
NUPI skole

NY BOK: Hva vil Frankrike med utenrikspolitikken?

Hør podcast fra boklanseringen av seniorforsker Pernille Riekers nye bok her.

Boken «French Foreign Policy in a Changing World. Practising Grandeur» undersøker hvordan morderne fransk utenrikspolitikk blir praktisert. Frankrikes tradisjonelle maktstatus utfordres av både intern og ekstern utvikling. Internt er utfordringene relatert til arbeidsledighet, integrering, sosial ekskludering, islamistisk terror og økt populisme. Eksternt utfordres Frankrike av globale og regionale utviklinger. Dette inkluderer finanskriser, konkurranse fra fremvoksende stater, økning av EU og et mektigere Tyskland.

Franskmennene erkjenner at de ikke lenger er en økonomisk eller militær stormakt, men overbevisningen om den universelle verdien av fransk sivilisasjon og kultur står fortsatt sterkt. Boken argumenterer for at dersom Frankrike skal kunne være hardtslående i internasjonal politikk, må landet effektivt fremme verdien av «fransk universalisme» og kultur. Rieker undersøker hvordan dette gjenspeiles i den moderne franske utenrikspolitikken ved å undersøke utenrikspolitikk mot utvalgte regioner og land, og i forhold til ekstern og intern sikkerhet.

Under kan du høre første del av arrangementet som lydfil. Om du vil se hele boklanseringen, kan du se live-streamen fra NUPIs Youtube-kanal.

Temaer

  • Europa
  • EU