Hopp til innhold
NUPI skole

Ny rapport om Kina og de store utviklingsbankene

Kina styrker sin posisjon innen utviklingsfinansiering og pengesamarbeid.
Bildet viser et møte mellom Verdensbankens president Jim Yong Kim og Kinas president Xi Jinping i juli 2018.

STYRKER SEG: En ny NUPI-rapport som kartlegger Kinas engasjement i Verdensbanken, alle de store regionale utviklingsbankene og Det internasjonale pengefondet, viser en klar trend: Kina endrer, styrker og utvider sin rolle. Bildet viser et møte mellom Verdensbankens president Jim Yong Kim og Kinas president Xi Jinping i juli 2018.

Foto: NTB Scanpix

STYRKER SEG: En ny NUPI-rapport som kartlegger Kinas engasjement i Verdensbanken, alle de store regionale utviklingsbankene og Det internasjonale pengefondet, viser en klar trend: Kina endrer, styrker og utvider sin rolle. Bildet viser et møte mellom Verdensbankens president Jim Yong Kim og Kinas president Xi Jinping i juli 2018.

Foto: NTB Scanpix

En ny NUPI-rapport som kartlegger Kinas engasjement i Verdensbanken, alle de store regionale utviklingsbankene og Det internasjonale pengefondet, viser en klar trend: Kina endrer, styrker og utvider sin rolle.

- Dette er et område i internasjonal politikk og utviklingssamarbeid som Kina prioriterer. Kina er strategisk og promoterer sine interesser, men blir her også i stor grad oppfattet som en konstruktiv partner, sier seniorforsker ved NUPI og UiB, Hans Jørgen Gåsemyr.

Les også:

- Vi skal merke oss at i en tid der kinesiske investeringer og handelsmønster blir gjenstand for mer debatt og kritisk søkelys, ikke minst i forholdet til USA, styrker Kina sine posisjoner i mange multilaterale institusjoner.

Både stormakt og utviklingsland

Rapporten synliggjør hvordan Kina jobber for å kombinere sine identiteter som både en sterkere stormakt og et utviklingsland med fortsatt behov for internasjonal utviklingsfinansiering. Flere av de internasjonale utviklingsbankene strekker sine utlånsregler for å imøtekomme Kina og andre middelinntektsland.

Samtidig styrker Kina sine investeringer og melder seg også inn i flere regionale banker. Ikke minst tar Kina selv initiativ til nye multilaterale banker med hovedsete i Kina, hvorav Asian Infrastructure Investment Bank får mest oppmerksomhet.

Mange norske og kinesiske interesser møtes

- Norge er tradisjonelt en forkjemper for utviklingsbanker, Pengefondet og multilaterale institusjoner generelt. Her møtes mange norske og kinesiske interesser, selv om bakgrunnen for våre lands initiativ ofte er veldig forskjellig, sier Gåsemyr.

Forskeren peker på hvordan utviklingsbankene og Pengefondet ikke bare er verktøy for finansiering, men også fremmer bruken av internasjonale standarder. Slike standarder gjør det lettere for internasjonale aktører å investere i prosjekt som ellers fort blir kontroversielle, som ikke minst er tilfellet for utbygging av infrastruktur knyttet til Kinas store Belte-og-vei-initiativ.

Hele rapporten leser du her.

Temaer

  • Internasjonal økonomi
  • Handel
  • Utviklingspolitikk
  • Asia
  • Internasjonale organisasjoner