I dette notatet prøver Robert Kelley å sammenfatte historien om hvordan partene i atomavtalen kom fram til «Joint Plan of Action» i november 2013, og hva som må til for å oppfylle betingelsene i avtalen i løpet av de seks månedene som er avtalens forventede levetid. 

Han vektlegger at P5+1 (de permanente medlemmene i FNs sikkerhetsråd pluss Tyskland) og det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har blitt mer realistiske i sine mål når det gjelder å inspisere Iran på rettslig basis, og at de  konsentrerer seg om å gjøre inspeksjonsarbeidet så godt som mulig på dette grunnlaget. Iran har gjort en stor innrømmelse ved å utvanne sitt 20 prosent anrikede materiale og ved å gjøre atomprogrammet sitt mer åpent for innsyn.

Robert Kelley er en tidligere atomvåpen-analytiker med mer enn 35-års erfaring i atomvåpenspørsmål fra Los Alamos National Laboratory og andre amerikanske laboratorier. Han er tidligere direktør ved det internasjonale atomenergibyrået hvor han arbeidet med analyse av våpenrelaterte ikke-spredningssaker.