Trumps nye mulige utenriksminister er styreleder og administrerende direktør i verdens største ikke-statlige oljeselskap, Exxon Mobil. Tillerson har tette bånd til styreformann Igor Sechin i Russlands svar på Statoil, det statseide Rosneft.

Sechin har hatt tett kontakt med Vladimir Putin, som Tillerson også har møtt ved flere anledninger siden 1999.

- Hadde dette skjedd på film, ville det virket urealistisk, sier Indra Øverland, leder for energiprogrammet på NUPI og medforfatter av en igjen aktuell artikkel om russiske internasjonale oljeavtaler fra 2012 (Polar Record).

Artikkelen kan du lese i fulltekst her.

Vidstrakte konsekvenser

I en uttalelse legger Trump blant annet vekt på Tillersons «brede erfaring og dype forståelse for geopolitikk» som begrunnelse for valget sitt.

Tillersons forbindelser til russisk olje- og gasselite kan vise seg å få konsekvenser som strekker seg langt utover energifeltet og over i nettopp geopolitikken. Før Ukraina-konflikten og de påfølgende amerikanske og europeiske sanksjonene mot Russland ble det inngått seks store samarbeidsavtaler om oljeutvinning i Russland i den korte perioden fra juni 2010 til august 2011. Nesten alle innebar partnerskap mellom internasjonale oljeselskaper – deriblant Exxon Mobil - og Rosneft.

De åpne dørene for russisk og vestlig oljesamarbeid ble imidlertid nesten stengt da Russland annekterte Krim. I kjølvannet av konflikten gikk USA i bresjen for å innføre sanksjoner mot Russland, som også EU sluttet seg til.

Vil du vite mer om petroleumssektorens påvirkning på geopolitikken? Se NUPI-seminaret Global Petroleum Geopolitics på YouTube:

Gjenåpning

Med Tillerson i førersetet for USAs utenrikspolitikk, og i lys av Donald Trumps Russland-vennlige uttalelser, er det flere ting som peker i retning av gjenåpning av dørene mellom de to stormaktene.

Jakub Godzimirski, som har skrevet boken Russian Energy in a Changing World og er medforfatter på Rosneft-artikkelen, oppsummerer situasjonen slik:

- Spørsmålet mange nå stiller seg er om Tillerson som amerikansk utenriksminister kan bety at økonomiske oljepolitiske interesser vil gå foran strategiske politiske interesser.