Hva er de viktigste og mest akutte globale utfordringene når det gjelder cyberspace? I hvilken grad kan normer og politikk bidra til ansvarlig statslig og ikke-statlig oppførsel i cyberspace? Hvordan kan det internasjonale samfunnet bidra til økt cyberstabilitet?

Og hvilke internasjonale arenaer er best egnet til å håndtere disse spørsmålene?

Ble angrepet

27. april 2007 begynte en rekke cyberangrep mot Estland. Blant de rammede var banker, parlamentet og mediekanaler.

Siden den gang har Marina Kaljurand, som er leder for Global Commission on the Stability of Cyberspace og tidligere utenriksminister for Estland (2015-2016), arbeidet med cybersikkerhet.

- Cyber kjenner ingen grenser. Vil du bli god på cbersikkerhet, må du samarbeide med andre. Regjeringer alene kan ikke gjøre noe, sa Kaljurand da hun fredag 8. desember besøkte hun NUPI og holdt et foredrag om global styring av cyberspace.

  • Hør hele foredraget som NUPI podkast:

Fem lærdommer

Kaljurand trakk frem en rekke lærdommer fra Estland i kjølvannet av angrepene, og understreket særlig betydningen av statlig samarbeid med andre interessenter på cyber-feltet, som privat sektor, akademia, sivilsamfunn og IT-eksperter - en såkalt 'multi stakeholder approach'.

Les mer om NUPIs cyberforskning på sidene til Cyber Security Centre.