NUPI’s nye rapport «Re-imagining African-Nordic relations in a changing global order» skrevet i samarbeid med afrikanske og nordiske partnere som Chr. Michelsen Institute (CMI), Finnish Institute of International Affairs (FIIA), Institute for Global Dialogue (IGD), Institute for Peace and Security (IPSS), Marmara University, Nordic Africa Institute, South African Institute of International Affairs (SAIIA) og University of Kwa-Zulu Natal, vurderer hvordan turbulens i det internasjonale systemet kan påvirke forholdet mellom Afrika og Norden. Spesielt undersøker den hvordan det spesielle forholdet mellom disse to regionene kan bli påvirket av endringer i den globale orden, og hvordan det kan måtte tilpasses for å sikre at forholdet utvikler seg og forblir relevant for begge regionene.

Afrikas strategiske partnerskap med ulike land og regioner – Kina, EU, India, Russland og Tyrkia – utforskes for å sammenligne disse med forholdet mellom Afrika og Norden. Forfatterne undersøker hvordan disse partnerskapene er strukturert, hvilke typer initiativer eller aktiviteter som er iverksatt for å opprettholde dem, og hvordan disse partnerskapene har tilpasset seg dagens globale orden.

Afrika og de nordiske landene har hatt unikt forhold som vokser fra nordisk støtte til frigjøringskampen til flere land i sørlige Afrika fra koloniale og hvite minoritetsstyrer som fortsetter å informere forholdet til i dag. Dette er bevist i felles forpliktelser til solidaritet og politiske forpliktelser til selvbestemmelse, støtte til afrikansk handlefrihet og myndiggjøring gjennom blant annet utviklingssamarbeid. Viktige relasjoner innen områder som fredsmekling, blå økonomi, fornybar energi og ny teknologi viser de bilaterale forpliktelsene til samtidens utfordringer og muligheter.

Rapporten vil bli lansert på et sidearrangement til det 20. årlige afrikansk-nordiske utenriksministermøtet som finner sted i Helsinki 14. juni 2022.

Rapporten er laget på oppdrag fra det norske Utenriksdepartementet.