Siden 2013 har forskere fra NUPI, Polish Institute of International Affairs (PISM) og Institute of Political Studies ved Polish Academy of Sciences (ISP PAN) studert hvordan de to landene kan jobbe sammen mot mer effektiv sikkerhets-, migrasjons- og energipolitikk.

GoodGov-prosjektet fikk støtte fra norske EØS-midler gjennom Polsk-norsk forskningsprogram, og ble offisielt avsluttet med en vellykket heldagskonferanse i Brussel 24. mai.
- Hva er poenget med å studere styring på denne måten? Åpenbart er spørsmålet om styring et spørsmål om hvordan en stat kan håndtere situasjonen det er i, sa amanuensis Krzysztof Kasianiuk (ISP PAN) da han ga et overblikk over prosjektet.

Ikke helt forberedt

- GoodGov kombinerer fire ulike dimensjoner. Først ville vi se om Polen og Norge var proaktive eller reaktive når det gjelder styring i EU-kontekst. Så ville vi se om det var særskilte læringsmekanismer involvert. Vi ville også undersøke om det finnes områder for bilateral læring. For det fjerde ville vi se om det finnes måter å sammenlikne landenes politikk innen EU, og hvorvidt de to landene var sammenlignbare, fortsatte Kasianiuk.
Flere viktige hendelser som påvirket politikken innen sikkerhet, energi og migrasjon i de to aktuelle landene fant sted i løpet av prosjektperioden, for eksempel krisen i Ukraina og migrasjonskrisen.
- Når det gjelder bilateral læring, fant vi at selv om Polen scorer relativt lavt på Worldwide Governance Indicators (WGI) og Norge høyere, er begge landene på en måte reaktive: Polen på grunn av omstendigheter knyttet til EU og NATO, og Norge fordi landet ikke har vært helt forberedt på de omveltningene som har skjedd i verden. Konklusjonen vår er at begge landene på noen måter bør være mer proaktive, sa Kasianiuk.

Et godt eksempel

- GoogGov-prosjektet er vellykket som forskningsprosjekt i seg selv, og er samtidig et springbrett for videre forskning, påpekte NUPI-direktør Ulf Sverdrup, som også talte på konferansen.
Norges ambassadør til EU, Oda Helen Sletnes, skrøt også av kvaliteten på forskningsarbeidet:
- Jeg er imponert over resultatet som har sprunget ut av disse EØS-midlene. Dagens konferanse og forskningen bak er et veldig godt eksempel på forskningssamarbeid mellom Norge og Polen, sa hun i sin velkomsttale.