Hopp til innhold
NUPI skole

Seminar om komplekse og sammenhengende globale kriser innenfor klima-, energi-, mat- og sikkerhet.

Et internasjonal ekspertpanel møttes for å diskutere hvordan globale kriser som klimakatastrofer og Russlands angrepskrig på Ukraina påvirker matproduksjon, energiforsyning og sikkerhet – samt utfordringer i den globale styringen i møte med disse krisene.
Screenshot 2022-09-23 at 09.38.58[37].png

Den 20. September 2022 arrangerte Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Shanghai Institutes of International Studies (SIIS) og Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) et dialogmøte under tittelen “Resilience Governance of Anthropocene Climate-, Energy-, Food- and Security Crises”. Møtet brakte sammen eksperter fra kinesiske, amerikanske, nordiske og afrikanske policy- og forskningsinstitusjoner som gjorde rede for dagens komplekse og sammenhengende globale utfordringer, blant annet Covid-19 pandemien, matsikkerhet, klimakatastrofer og Russlands angrepskrig på Ukraina.

Eksperter på mat-, energi-, klima- og sikkerhet diskuterte hvordan den politiske responsen på disse krisene har hatt påvirket de ulike sektorene, med eksempler fra den globale matproduksjonen og energiforsyningen og hvordan geopolitisk ustabilitet, spesielt krigen i Ukraina, truer disse.

Samtalen ble åpnet av direktøren for SIIS, professor Chen Dongxiao og leder for Climate Change and Risk Programme ved SIPRI, Dr. Florian Krampe.

I den første panelsamtalen diskuterte ekspertene dagens kriser innenfor klima, energi, matproduksjon og sikkerhet ved å identifisere hvilke faktorer som påvirker det globale grønne skiftet, den globale markedsdynamikken og globale styringen; hvordan disse faktorene er sårbare for forstyrrelser i verdens energi-og matmarkeder og deres påvirkninger på skjøre og konfliktrammede stater.

Den andre panelsamtalen satte søkelys på mulige løsninger for den globale styringskrisen innenfor klima, energi, matproduksjon og sikkerhet, og hvordan man kan sikre en bærekraftig og motstandsdyktig utvikling i den nåværende geopolitiske situasjonen. Panelet hadde et spesifikt fokus på Kina’s rolle i denne dynamikken og deres strategi og samarbeid med Ukraina, Russland og EU.

Dialogmøte ble avsluttet med innlegg fra Chao Qingchen, professor og direktør ved National Climate Center og Claire McAllister, prosjektleder for Environment of Peace 2022.

 

Temaer

  • Energi
  • Styring