Hopp til innhold
NUPI skole

SkattJakt-Konferansen 2016

Skatteparadis og utviklingsland – hvilke konsekvenser ser vi og hvordan begrense den stadig økende kapitalflukten fra utviklingsland? 21-22 november møttes ledende forskere og eksperter i Bergen for å diskutere disse problemstillingene samt presentere den nyeste forskningen. 

I 2015 var en åttendedel av alle "offshore-verdier" plassert i Singapore. Kilde: Financial Secrecy Index 201I

Foto: Kai Lehmann/Creative Commons/CC BY 20

I 2015 var en åttendedel av alle "offshore-verdier" plassert i Singapore. Kilde: Financial Secrecy Index 201I

Foto: Kai Lehmann/Creative Commons/CC BY 20

– Globaliseringen av verdensøkonomien har ført til en økende bruk av skatteparadis og økt ulovlig kapitalflukt ut av utviklingsland,  sa Olav Lundstøl fra Norad da han ønsket velkommen til konferansen.

Skatteparadis mer skadelig for utviklingsland

Skatteinntekt utgjør en større prosentandel av utviklingslands BNP enn i andre land. Når skatteinntekter forsvinner til skatteparadis har dette en dermed en større betydning for utviklingsland enn andre land. Med sin høye grad av hemmelighold legger skatteparadis også til rette for å skjule penger fra ulovlig kapitalflukt som korrupsjon, menneskehandel, og penger fra annen kriminell virksomhet. Sammen med skatteunndragelsen utgjør dette en alvorlig kapitalflukt som kunne blitt brukt på utvikling av infrastruktur, sterkere institusjoner og bedre helsesystem i mange utviklingsland.

– Fundamentalt problem

– Siden 1990-tallet har utviklingslandene vært netto-kreditorer i verdensøkonomien fortalte Raymond Baker, grunnlegger av Global Financial Integrity. At strømmen av penger ut fra utviklingsland er større enn summen de mottar i bistand, lån og investeringer hvert år, mener han er en betydelig årsak til at et stort antall mennesker årlig dør av årsaker knyttet til økonomisk deprivasjon

– Fra midten av 1960-tallet forandret kapitalismens prinsipper seg fra å tjene profitt til å gjemme profitt. Og skatteparadis spiller en nøkkelrolle i dette sa Baker.  Dette er et fundamentalt problem i kapitalismen og dermed også demokratiets prinsipper, forsetter han.

Raymond Baker, Global Financial Integrity 

Foto: Peter Ringstad/Tax Justice Network Norge

Hva kan gjøres for å stoppe den ulovlige kapitalflukten?

– Det korte svaret: Større åpenhet.  Både i lokale og internasjonale systemer. Men også Land-for-Land-rapportering, automatisk informasjonsutvekslingsavtaler og egentlig eierskapsregister er viktig svarer Baker.

OECDs BEPS-prosjekt er det ledende prosjektet innenfor internasjonalt samarbeid på området. BEPS-prosjektet inneholder både Land-for-Land-rapportering og informasjonsutvekslingsavtaler, og prosjektet ble diskutert mye under konferansen.

– Utviklingslandenes interesser har ikke blitt tatt med i betraktningen i BEPS-prosessessen, kritiserte Annet Oguttu, forsker ved Universitet i Sør-Afrika. BEPS-prosjektet har også blitt kritisert for mangelen på åpenhet for offentligheten i sitt Land-for-Land- forslag. Samtidig påpekte Baker at OECD faktisk er på banen og presenterer et forslag til løsning, i motsetning til IMF og Verdensbanken. 

Finnes det politisk vilje til å endre skatteparadis-praksisen?

– Den politisk eliten over hele verden er dypt involvert i hemmeligholdet av inntekt forteller Guttorm Schjelderup, forsker og professor ved NHH og del av forskningsprogrammet TaxCapDev. I sitt forskningsprosjekt ”Tax Havens: Heaven or Hell?” har han funnet lite villighet fra vestlige land til å forandre praksisen. Mange OECD-medlemmer er skatteparadis, noe som gjør det vanskelig å innføre streng nok politikk på området.

Brooke Harrington argumenterte for økt fokus på formueforvalterne, en profesjonell yrkesgruppe som spesialiserer seg  i å hjelpe sine klienter med skatteunngåelse.– Å  fokusere på lover og reguleringer for de rike har ikke fungert. Et mer hensiktsmessig tiltak vil være å fokusere på de som tilrettelegger skatteplanleggingen, fortalte Harrington, som selv brukte to år på å lære seg formueforvalterenes praksis for å forstå, og få tilgang til, skatteplanleggerens verden.

 SkattJakt-Nettverket fremover

SkattJakt-konferansen var det første store arrangement i regi av SkattJakt/TaxCapDev-nettverket.  SkattJakt-nettverket samler norske institusjoner og universitetssavdelinger med TaxCapDev-prosjekter, finansiert av Forskningsrådets NORGLOBAL- program.  Nettverket skal fremover fortsette å øke samarbeidet mellom forskere og organisasjoner innenfor skatteområdet, og skal også utvide ved å nå ut til flere aktører i sør, samt flere organisasjoner i Norge. I nettverket skal de fortsette å diskutere utfordringer og problemstillinger frem mot den neste store SkattJakt-konferansen i Oslo 2018. 

Temaer

  • Internasjonal økonomi
  • Økonomisk vekst
  • Utviklingspolitikk
  • Diplomati
  • Afrika
  • Styring
  • Internasjonale organisasjoner

Fakta

  • NUPI koordinerer SkattJakt-nettverket, som kobler de ulike TaxCapDev-forskerne og –prosjektene til relevante aktører i Norge og internasjonalt.
  • I Bergen ble SkattJakt-konferansen, ”Lifting the Veil of Secrecy”,  arrangert av Chr. Michelsens institutt, NHH og Tax Justice Network Norge.