Hopp til innhold
NUPI skole

SkattJakten fortsetter

Skattjakt-perioden forlenges og går nå over i SkattJakt II. I den nye perioden utvides også nettverket, og for SkattJakt II har vi fått med oss Tax Justice Network Norge (TJN-Norge) på laget. Fremover skal nettverket samarbeide om flere spennende arrangementer. 

Sigrid Klæboe Jacobsen, Morten Bøås og Odd-Helge Fjeldstad

Foto: Peter Ringstad/Tax Justice Network Norge

Sigrid Klæboe Jacobsen, Morten Bøås og Odd-Helge Fjeldstad

Foto: Peter Ringstad/Tax Justice Network Norge

Et av nettverkets hovedformål er å formidle forskning på skatteparadis og kapitalflukt til omverdenen. Ettersom TJN-Norge jobber hovedsakelig med dette, håper vi på å nå ut til enda fler ved å knytte Skattjakt-nettverket og TJN-Norge sammen.

"TJN-Norge har over lengre tid hatt forskning- og utdanningsinstitusjoner generelt, og studenter spesielt, som målgruppe for sitt arbeid. Vi veileder rundt 30 studenter i året, hovedsakelig i forbindelse med masteroppgaver. Forskningsformidling på temaer knyttet til skatt, skatteparadis og finansielt hemmelighold er også en sentral del av vårt arbeid, noe som blant annet boka Skjult er et godt eksempel på. For oss er derfor et samarbeid med SkattJakt-nettverket veldig naturlig. Det vil styrke vårt eksisterende arbeid og samtidig knytte oss nærmere opp til de ledende miljøene på forskningsfeltet i Norge og internasjonalt”, sier Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder av TJN- Norge.

Fremover skal nettverket samarbeide om flere arrangementer med et felles mål om å fremme forskning og formidling av internasjonale skattespørsmål og utfordringer.

Et av nettverkets viktigste arrangementer vil i år finne sted i august under Arendalsuka. Her planlegger NUPI, CMI og Tax Justice Network Norge et arrangement sammen om norsk skattepolitikk og utviklingsland. Panelet vil bli sammensatt av representanter fra nettverket, i tillegg til andre aktuelle aktører, blant annet NORAD og relevante politikere. Spørsmål som «Hvilket lederskap og prioriteringer skal Norge ta i det internasjonale skattearbeidet?» og «Hvordan kan norske regler på skatt og åpenhet påvirke utviklingsland?» blir tatt opp til debatt.

I april kommer Kasper Hoffmann på besøk til NUPI. Den 4. april skal han presentere sitt spennende arbeid om skattlegging og væpnede grupper i DR Kongo. I konfliktherjede DR Kongo argumenter Hoffmann for at skatteinnkreving er avgjørende for å etablere væpnede gruppers legitimitet som substitutt for offentlig myndighet blant befolkningen.

I august blir også EADI-konferansen arrangert. EADI står for The European Association of Development Research and Training Institutes og arrangerer sin generalkonferanse hvert tredje år. I år blir den arrangert i Bergen 21-23 august. Under konferansen blir det blant annet et panel om ressursutvinning og skattlegging i Afrika. Her er to av nettverkets forskere, Morten Bøås fra NUPI og Odd-Helge Fjeldstad fra CMI, med-arrangører.

Vi ser frem til SkattJakt II-perioden fremover og til et fruktbart samarbeid med Tax Justice Network Norge!

SkattJakt II er finansiert av Forskningsrådets NORGLOBAL-program.

Temaer

  • Internasjonal økonomi
  • Utviklingspolitikk
  • Afrika
  • Styring
  • Internasjonale organisasjoner

Fakta