Hopp til innhold
NUPI skole

Skattlegging og skattereform i Afrika

Lærdom fra Tanzania

Dar es Salaam 

Photo: Odd-Helge Fjeldstad/Chr. Michelsen Institute

Dar es Salaam 

Photo: Odd-Helge Fjeldstad/Chr. Michelsen Institute

Ambassadør Elisabeth Jacobsen holdt velkomsttalen og understreket viktigheten av skatteinntekter fra et utviklingsperspektiv.

Odd-Helge Fjeldstad, seniorforsker ved Chr. Michelsen Institute, var seminarets hovedtaler. Han ble etterfulgt av to paneldeltagere, Mr. Berlin Msiska (IMF Øst-Afrika) som snakket om"Momsens fremtid: Utfordringer med compliance ", og Emmanuel Masalu, (Institute of Tax Administratin) om"Beskatning av urbaniseringsboomen: Forbedringer i eiendomsskatten". Arrangementet samlet rundt 50 deltagere fra Tanzanianske skatteetaten(TRA), IMF, en rekke utviklingsbyråer og ambassader (Norge, Danmark, Finland, Tyskland, EU) og folk fra universiteter og tenketanker, privat sektor og sivilsamfunns organisasjoner, samt media.

Afrika har flyttet fra bistandsalderen til skattealderen

Fjeldstad innledet med å fortelle om trender i inntektsinnsamling for Afrika.

 Samtidig er prosentandelen skatt av BNP for mange afrikanske land langt under det som er nødvendig for at landene skal nå bærekraftsmålene.

 I Tanzania derimot, økte prosentandelen skatt av BNP fra 7 til 13 prosent mellom 2000 og 2018.

Tanzanias skatteetat(TRA) har vært en pioneer i afrikansk sammenheng når det kommer til informasjon til skattebetalerne, outreach-programmer, og elektronisk betaling av skatt. I tillegg har det blitt oppnådd mye i Tanzania med tanke på forenkling av skattelovgivning, regelverk, men det gjenstår likevel mye å gjøre.

Fjeldstad fremhevet fire målområder for Tanzania for å øke statsinntekten på bærekraftige måter:

1) Tanzania har underutnyttede inntektskilder med høyt inntektspotensiale

 • Underbeskattede naturressurser: Gruvedrift, fiske, skogbruk og turisme.
 • Omfattende skattefritak tildelt både innenlandske og utenlandske investorer

2) Styrke skattepolitikken

Aktuelle svakheter gjelder spesielt:

 • Uforutsigbar og inkonsekvent lovgivning, f.eks. i utvinningsindustrien.
 • Mangel på åpenhet om tildeling av skattefritak.
 • Konsultasjoner i offentlig-privat sektor om reformer av skattepolitikken er generelt svake.
 • Dysfunksjonelle arbeidsforhold mellom nasjonale og subnasjonale myndigheter når det gjelder skatt.

3) Styrke skatteadministrasjonen

 • Bygge kapasitet til å revidere selskaper som arbeider med naturressursutvinning.
 • Styrke administrasjonen for momsinnsamling. For tiden er gapet mellom potensiell og faktisk momsinnsamling i Tanznia blant de høyeste i Afrika.
 • Forbedre kapasiteten til å håndtere utbredt mislighold av Elektroniske Fiscal Devices (EFD).

 4) Skap bredere engasjement rundt skatt og offentlige utgifter

 • Behov for bedre og mer synlig forbindelse mellom skattebetaling og offentlig tjenesteyting.
 • Engasjere sivilsamfunnet, akademia og media i å bygge en "skattebetalende kultur".
 • Disse tiltakene handler om å bygge tillit og legitimiteten til skattesystemet. Tillit er et viktig virkemiddel for at folk betaler skatt.

Til sist:

Det bør legges vekt på å identifisere mulige inngangspunkter for reform, samt mulige hindringer som kan hindre vellykket gjennomføring av reformene. 

Men man skal være forsiktig med å gjennomføre for mange reformer for fort.

Den overordnede utfordringen i Tanzania er ikke bare å skattlegge mer, men å beskatte bedre: skattleggingen bør være mer konsekvent, åpen, forutsigbar, effektiv, rettferdig og ærlig

Temaer

 • Internasjonal økonomi
 • Internasjonale investeringer
 • Globalisering
 • Utviklingspolitikk
 • Afrika
 • Styring

Fakta

 • Odd-Helge Fjelstad, seniorforsker ved Chr. Michelsen Institute, er en del av Skattjakt-nettverket. 
 • NUPI koordinerer SkattJakt-nettverket, som bringer sammen norske forskere og eksperter for å styrke kunnskapsdelingen innenfor ulovlig kapitalflukt, skatt og utnyttelse av naturressurser.