16. juni kom nyheten om at det russiske energiselskapet Gazprom har stoppet eksporten av naturgass til Ukraina. Tidligere har selskapet solgt gass billig til Ukraina i bytte mot politisk innflytelse og mulighet til å beholde militærbaser på Krim.

Priskonflikt

Etter at den russiskvennlige Viktor Janukovitsj ble kastet som president i Ukraina, begynte Gazprom å kreve den høyeste prisen i hele Europa fra Ukraina. Ukrainerne på sin side insisterer på fortsatt lave priser, og denne konflikten har nå fått det utfallet at gasseksporten fra Russland til Ukraina er blitt stengt, mens gasstransporten fra Russland via Ukraina til EU fortsetter som før.

Pisk og gulrot

Russlands bruk av energi som utenrikspolitisk redskap er tema for en artikkel i Journal of Eurasian Studies av Robert Orttung fra George Washington-universitetet og NUPI-forsker Indra Øverland. I artikkelen gir de en oversikt over Russlands bruk av virkemidler i energikonflikter med 20 land fra 2000 til 2010. Artikkelen er den mest siterte noensinne publisert i tidsskriftet Journal of Eurasian Studies , og den kan lastes ned her.

– Russerne bruker energi både som gulrot og pisk ovenfor nabolandene. Men energiredskapen har begrenset virkning i utenrikspolitikken, konkluderer artikkelforfatterne.