Det sikkerhetspolitiske klimaet er blitt merkbart endret de siste årene og verden er mer uforutsigbar. En ny stortingsmelding fra Utenriksdepartementet skal drøfte hvordan norsk utenrikspolitikk skal møte disse utfordringene. Regjeringen tok høsten 2015 initiativet til meldingen, som skal legges fram nå i vår. Prosjektet har fått navnet «Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk». Les mer om dette her.

Prosjektet skal se nærmere på spørsmål som hvordan Norge påvirkes av en verden i rask omskiftning, og hvilke konsekvenser dette bør få for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. I en serie på seks filmer gir NUPI-forskere deg en rask introduksjon til sentrale tema i utenriks- og sikkerhetspolitikken.

Dette er den andre videoen i serien og tar for seg det transatlantiske forholdet. Hva er det egentlig? Og hva har dette forholdet å si for de involverte landene? Hva er status for det transatlantiske forholdet i dag? Seniorrågiver Karsten Friis gir deg en kort introduksjon til dette temaet som en del av Utenriksdepartementets Veivalg-prosjekt.