EU er inne i sin kanskje største krise noensinne, med både interne og eksterne utfordringer. Valget av Trump som president og Brexit rokker ved grunnpilarene i unionen, og 15 mars er det valg i Nederland. Hvis det blir valgseier til høyrepopulisten Geert Wilders og hans parti Partij voor de Vrijheid, har Wilders uttalt at også Nederland skal ut av EU.

Hvordan blir EU i fremtiden? Hvilke konsekvenser har endringene i EU å si for Norge?

Dette er den tredje videoen i #VEIVALG-serien, og tar for seg Europa, EU og sikkerhet. Det sikkerhetspolitiske klimaet er blitt merkbart endret de siste årene og verden er mer uforutsigbar. En ny stortingsmelding fra Utenriksdepartementet skal drøfte hvordan norsk utenrikspolitikk skal møte disse utfordringene. Regjeringen tok høsten 2015 initiativet til meldingen, som skal legges fram nå i vår. Prosjektet har fått navnet «Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk». Les mer om dette her.

Prosjektet skal se nærmere på spørsmål som hvordan Norge påvirkes av en verden i rask omskiftning, og hvilke konsekvenser dette bør få for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. I en serie på seks filmer gir NUPI-forskere deg en rask introduksjon til sentrale tema i utenriks- og sikkerhetspolitikken.