Vi gratulerer vår kollega Julie Wilhelmsen med denne viktige prisen fra Klassekampen! 

Juryens begrunnelse

Klassekampens kulturpris Neshornet går i år til forsker Julie Wilhelmsen for hennes kunnskapsrike og modige bidrag til norsk offentlighet. Det siste året har hennes ytringer vært viktige for at flere perspektiver på Ukraina-krigen skal kunne eksistere uten sanksjoner og stempling av meningsmotstandere.

Wilhelmsen er seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Hun har blant annet arbeidet med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, herunder framveksten av radikal islam i Eurasia og russisk terrorbekjempelse. Wilhemsens spesialområde er Tsjetsjenia-krigene, som la grunnlaget for Vladimir Putins vei til toppen av russisk politikk. I norsk offentlighet har hun bidratt med kunnskap om hvordan Russlands øverste myndigheter ser på sin globale rolle, landets ambisjoner og fiendebilder.

Wilhelmsen skriver ikke bare for akademiske publikasjoner, men har også bidratt i samfunnsdebatten i norske aviser, på radio og tv over flere år. Gjennom intervjuer, men også egenskrevne kronikker og innlegg, ivaretar hun på eksemplarisk vis det akademiske idealet om å bidra i offentligheten. Hun deltar i samtaler om sine ekspertiseområder, men også i den allmenne samfunnsdebatten, som da hun tidlig i år skrev om koronarestriksjoner fra perspektivet som mor til tenåringer.

Trolig som et resultat av sin mangeårige forskning på Russland, er Wilhelmsen erklært persona non grata av russiske myndigheter, som ikke har sluppet henne inn i landet siden 2015. Likevel har Wilhelmsen det siste året blitt angrepet for å tale Vladimir Putins sak, både i opptakten til Ukraina-invasjonen og i månedene etter Russlands angrep. Krig og konflikt tilspisser ordskiftet, og kravet om ensretting og tilslutning til offisielle narrativer blir forsterket. Det traff ikke minst Julie Wilhelmsen, som i opptakten til krigen vektla at kanskje det også var noe Vesten kunne gjøre for å dempe konflikten og hindre krig. Hun visste så altfor godt hva kostnadene av en væpnet invasjon var, etter å ha arbeidet med Tsjetsjenia-krigene.

Som et standhaftig neshorn har Julie Wilhelmsen gått i rette med sine kritikere, enten de er forskerkollegaer, politikere eller aviskommentatorer. I kronikker i Dagens Næringsliv, Aftenposten, Morgenbladet og Klassekampen har hun diskutert problemene med å holde nede enkelte synspunkter og kunnskap i en tilspisset konflikt. Delvis har hun vært selvkritisk, gjennomgående argumenterende og hele tida har hun framholdt viktigheten av at offentligheten trenger ulike perspektiver for å ta bedre beslutninger. Wilhelmsen har det siste året, gjennom sine mange bidrag til norsk debatt, vært en å tenke sammen med i en krevende tid.

Julie Wilhelmsen holder de beste akademiske tradisjoner i hevd, og hun gjør det som forsker, borger og et åpent tenkende menneske. Gratulerer med årets neshornpris!

Klassekampens neshornjury: Astrid Hygen ­Meyer (påtroppende bokredaktør), Bendik Wold (kultur­redaktør), Eirik Blegeberg (musikkredaktør) og Mari Skurdal (ansvarlig redaktør)