Når utlyses masterstudentstillingene på NUPI?

Vi utlyser vanligvis 4-6 plasser som masterstudent på NUPI tidlig i september med søknadsfrist i slutten av september/oktober. Vi tar ikke inn masterstudenter utenom den faste årlige utlysningen.

 

Hvor lenge kan jeg være masterstudent på NUPI?

5 måneder fra januar- mai.

 

Hvem kan søke på stilling som masterstudent?

Vi ønsker studenter som skal levere masteroppgaven sin påfølgende vår/sommer (siste semester i et to-årig eller ett-årig masterprogram). NUPI er ikke en gradsgivende institusjon og studentene må være innrullert ved masterprogram på et universitet/høgskole. 

 

Kan forskere på NUPI være veileder på min masteroppgave?

Vanligvis har studentene hovedveileder ved universitetene, men det kan være mulig å ha en biveileder på NUPI. NUPI tilbyr en «faglig mentor» - en relevant hovedkontaktperson på instituttet, men dette er ofte ikke en formalisert veiledningsrolle.

 

Er min masteroppgave relevant for NUPI?

NUPI forsker bredt på internasjonale spørsmål og sjansen for at din tematikk passer inn er stor. Vi får mange søknader og har dessverre ikke mulighet til å veilede i valg av forskningsspørsmål eller tema. Vi oppfordre alle søkere til å lese utlysningen der vi forteller hvilke temaområder som er mest relevant i år. Du kan også besøke NUPIs nettsider for å se hva vi jobber med. Hvis du tror at ditt tema kan passe inn, og du er motivert til å søke så blir vi glad for å motta din søknad.

 

Må jeg sitte og skrive på NUPI?

Ja. Vi ønsker at studentene har NUPI som sin hovedarbeidsplass gjennom våren og deltar i og bidrar til forskningsgruppenes og instituttets aktiviteter. Du får kontorplass i landskap på NUPI. Vi holder til i moderne lokaler i Oslo-sentrum og forventer at du er på kontoret til daglig. Det gjøres unntak for kortere feltarbeid/utenlandsopphold, osv. Har du en studentjobb ved siden av studiene så skriv det i din søknad, og hvis du blir innkalt til intervju kan man diskutere dette.

 

Betaler dere stipend eller lønn?

Masterstudenter på NUPI får utbetalt lønn tilsvarende en 20% av en full stilling for 1019 Vitenskapelig assistent. Du opptjener feriepenger og må skatte av lønnen på vanlig måte.

 

Kan jeg søke som masterstudent i utlandet?

Ja. Masterstudenter ved utenlandske universiteter kan søke. Vi stiller samme krav til tilstedeværelse på NUPI som andre søkere.

 

Kan jeg søke som internasjonal student i Norge?

Ja. Internasjonale studenter ved norske universiteter kan også søke, men på noen felt kan norsk språk være en fordel.

 

Må jeg være norsk for å kunne søke?

Nei. Du trenger heller ikke å ha norsk som morsmål, men å kunne noe norsk kan være en fordel.

 

Hva skal søknaden inneholde?

Motivasjonsbrev og en kort beskrivelse av ditt masterprosjekt, samlet maks. 2 sider. Vi har forståelse for at prosjektskisser ofte endrer seg mellom søknadsfristen og intervju, evt. oppstart, men oppfordrer til å beskrive hvordan prosjektet passer inn med NUPIs faglige profil og interesser. Søknaden kan være på norsk eller engelsk.

 

Hvordan foregår utvelgelsesprosessen?

Vi går gjennom søkerlisten og kortlister noen kandidater til intervju. Intervjuer gjennomføres digitalt eller fysisk. Vi kontakter også referanser. De som ikke blir innkalt til intervju får beskjed så snart intervjuene er planlagt. De som har vært på intervju får beskjed når de innstilte kandidatene har akseptert tilbudet. 

  

Hvilke oppgaver får studentene mens de er på NUPI?

Du får en arbeidsavtale som vitenskapelige assistenter i en 20%-stilling, tilsvarende én arbeidsdag pr uke. Vi forventer at studentene deltar på møter på forskningsgruppe- og instituttnivå og vanligvis legges det også opp til at studentene presenterer masteroppgaven sin på 1-2 interne workshops for tilbakemeldinger fra kollegaer. Studentene bidrar ofte med assistanse til prosjekter og publikasjoner, samt gjennomføring av ulike aktiviteter som møter, seminarer og konferanser. 

 

Hva er arbeidsspråket på NUPI?

Norsk og engelsk brukes til daglig på NUPI. Vi er et internasjonalt arbeidsmiljø med ansatte fra mange land. Du vil kanskje få muligheten til også å bruke andre språk i lunsjpausen.

 

Kan jeg søke hvis jeg skrive bacheloroppgave?

Nei.

 

Jeg har fått et stipend til å skrive masteroppgaven. Kan jeg fortsatt søke om å bli masterstudent på NUPI?

Ja. Men vi forventer at du har NUPI som hovedarbeidsplass i hele perioden.

 

Publiserer NUPI min masteroppgave?

Nei. Vi publisere ikke studenters masteroppgaver. Noen studenter blir inspirert av tiden på NUPI og velger å bearbeide sin masteroppgave og sende den til vurdering i et akademisk tidsskrift. F.eks. har tidsskriftet Internasjonal Politikk en årlig pris for beste studentartikkel som heter Ordingprisen.

 

Betaler NUPI kostnader til f.eks. reise, flytting og opphold i Oslo?

Nei.