Alina Karlsen

sitter i Hovedkomitéen til Operasjon Dagsverk 2015