Andreas Brandt

sitter i hovedkomiteen for Operasjon Dagsverk.