Andrew P. Kroglund

er informasjonssjef i Utiklingsfondet og styreleder i ForUM for miljø og utvikling.