Anja Beate Sletteland


Førsteamanuensis ved Oslo Met. Har lenge vært interessert i ugjennomtrengelige konflikter, hissige debatter, misforståelser og politiske følelser. Tok doktorgrad i kampen om Israel-Palestinakonflikten og skrev masteroppgave om "krigen mot terror".