Geir Ulfstein

professor ved Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet, UiO.