Hilde Heggstad

sitter i Hovedkomiteen for Operasjon Dagsverk 2012.