Ingebjørg Wevling

statsviter med lang erfaring med Balkan, blant annet fra utlendingsforvaltningen, politiet og NUPI.