Ingrid Hjertaker

er statsvitar og er på beddinga med ei bok om finanskriser seinare i 2013.